سه‌شنبه 12 تیر 1397 1426

اعلام هزینه خوابگاه دانشجویان ترم های آخر ارشد و دکتری

هزینه تمدید سکونت در ترم نهم برای مقطع دکتری و ترم پنجم برای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بصورت عادی محاسبه می شود.

اعلام هزینه خوابگاه دانشجویان ترم های آخر ارشد و دکتری

دانشجویان ورودی ۹۴ کارشناسی ارشد و ورودی دکتری ۹۲ دانشگاه باید طبق مقررات صندوق رفاه در پایان ترم ۶ و ۱۰ نسبت به تحویل خوابگاه اقدام کنند.
بنابراین دانشجویان ترم ۶ کارشناسی ارشد و ترم ۱۰ دکتری دانشگاه باید تا ۱۵ تیرماه و دانشجویان مربوط به وزارت بهداشت تا۳۰ تیرماه نسبت به تحویل خوابگاه اقدام کنند. بر اساس اعلام معاونت دانشجویی در صورت عدم تحویل خوابگاه مطابق مقررات اقدام می شود.
دانشجویانی که نتوانسته‌اند از پایان نامه خود دفاع کنند، باید خوابگاه را تحویل و با تائید فرم حضور در خوابگاه بوسیله استاد راهنما و مدیریت پژوهش دانشکده بصورت میهمان در خوابگاه ساکن شوند.