یکشنبه 3 تیر 1397 589

برگزاری اولین نشست رایزنی کارگروه توسعه تعاملات آکادمیک با ژاپن

اولین نشست رایزنی کارگروه توسعه تعاملات آکادمیک با ژاپن، 24 تیرماه به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

برگزاری اولین نشست رایزنی کارگروه توسعه تعاملات آکادمیک با ژاپن

اولین نشست رایزنی کارگروه توسعه تعاملات آکادمیک با ژاپن با هدف تقویت و تعمیق همکاری های علمی و تحقیقاتی دو کشور با حضور هیرویاسو کوبایاشی (سفیر ژاپن در ایران) و دانشگاه های علاقمند روز یکشبه 24 تیرماه جاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.
گفتنی است، براساس تصمیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس به عنوان هماهنگ کننده ملی تعاملات علمی با ژاپن انتخاب شده است.