یکشنبه 20 خرداد 1397 1039

برگزاری سی و یکمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

سی و یکمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه، یازدهم تیرماه برگزار می شود.

برگزاری سی و یکمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه

مدیریت برنامه ریزی، گسترش و بازنگری معاونت آموزشی دانشگاه، سی و یکمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی را با محوریت موضوع پایداری اقتصادی دانشگاه از منظر خوداتکایی و مدیریت هزینه و منابع روز دوشنبه یازدهم تیرماه از ساعت 8:15 تا 13 در سالن اجتماعات شهید چمران دانشگاه برگزار می کند.
در این گردهمایی که با حضور هیأت رئیسه دانشگاه، هیأت رئیسه دانشکده ها، کلیه ی مدیران ستادی و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه برگزار می شود، ضمن بحث و تبادل نظر حول محور اصلی پایداری اقتصادی دانشگاه ، گزارش طرح تحول راهبردی ارائه و بحث پیرامون موضوع بین المللی سازی دانشگاه در راستای طرح تحول راهبردی نیز مطرح و پیگیری می شود.
همچنین طبق روال گردهمایی های گذشته، میزگرد پرسش و پاسخ شرکت کنندگان با حضور هیأت رئیسه دانشگاه در پایان نشست برگزار می گردد.