سه‌شنبه 8 خرداد 1397 542

عدم تأمین اعتبار ، دلیل تاخیر بسیاری از پرداخت هاست

مدیر امور مالی دانشگاه در گفتگویی در خصوص پاره ای از مشکلات پیش روی دانشگاه برای پرداخت به موقع برخی از مطالبات دانشگاهیان توضیحاتی داد.

عدم تأمین اعتبار ، دلیل تاخیر بسیاری از پرداخت هاست

غلامرضا خاکسار در گفتگویی به تشریح فرآیند پرداخت های مالی دانشگاه پرداخت و اظهار داشت: فعالیت های امور مالی وابسته به سایر واحدهاست؛ برای مثال برای پرداخت حقوق ماهیانه کارکنان باید گزارش کار فرد که در یک ماه در دانشگاه فعالیت داشته است از سوی کارگزینی تایید شود تا در نهایت منجر به پرداخت حقوق گردد. باید داده های حضور و غیاب و صدور احکام وارد سیستم حقوق و دستمزد شود تا پس از آن کار امور مالی آغاز گردد.
وی گفت: پس از صدور یک سند ابتدا باید کلیه محتویات سند در اداره رسیدگی مورد رسیدگی قرار گیرد و سپس در اداره دفترداری و تنظیم حساب تامین اعتبار گردد. طبق قانون، تامین اعتبار به عهده مدیر مالی بوده که در دانشگاه، واحد بودجه تخصیص را صادر می کند و برای هر پرداخت باید تخصیص صادر شود که اگر تخصیص درست و صحیح صادر شده باشد، مبنایی برای تامین اعتبار خواهد بود. پس از آن دوباره سند به عنوان تایید نهایی به مدیر مالی جهت تایید ارسال می شود که پس از تایید برای صدور چک به واحد حسابداری ارسال می گردد و با امضای مقام مجاز پرداخت، کامل می شود.
مدیر امور مالی دانشگاه تصریح کرد: برخی موارد پرداخت ها و اسناد مالی از سوی مسئولان حسابداری واحدها در دانشکده ها صادر می شود که باید سیکل رسیدگی تامین اعتبار را بگذرانند. نکته مهم این است که باید اعتبار وجود داشته باشد تا سند صادر شود، بسیاری از مواقع دلیل تاخیر پرداخت در تامین اعتبار است و سند در واحد تامین اعتبار به دلیل نداشتن تخصیص معطل می ماند.
وی افزود: در یک مرحله واحد بودجه باید صدور تخصیص کند که در نهایت به امضای رییس دانشگاه می رسد و به امور مالی ارجاع شده و منجر به تامین اعتبار می گردد. معمولا اسنادی که در امور مالی آمده و تخصیص آن جلوتر صادر شده باشد سریع انجام می شود که این سرعت کار به دلیل صدور جلوتر تخصیص آن سند است.
وی یادآور شد: به جز بحث پرداخت ها که از وظایف مهم امور مالی است، پاسخگویی به دستگاه هایی ماند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، حسابرسی هیات امنا و وزارت دارایی که ناظر بر اعمال حسابداری ما و روند انجام آن ها هستند نیز در دستور کار ما قرار دارد و ما موظفیم که به این دستگاه ها گزارش ارائه بدهیم.
وی با توضیحاتی درباره وظایف اداره اموال دانشگاه گفت: یکی دیگر از وظایف امور مالی مربوط به اداره اموال است که به عنوان نگه دارنده دارایی های دانشگاه تلقی می شود و این اداره؛ ثبت، نگهداری، دفترداری و حسابداری اموال را بر عهده دارد و کالایی که خریداری می شود پس از شناسایی، قبض انبار برای آن صادر می گردد و اگر آن کالا سرمایه و تملک دارایی باشد، باید توسط اداره اموال برچسب اموال بر روی آن چسبانده شود که در سیستم حسابداری تعهدی این تبدیل می شود به یک کالای سرمایه ای که ظرف یک سال مستهلک نمی شود و سالانه ده درصد از قیمت اسمی آن مستهلک می شود و اموال به صورت واقعی در نظر گرفته می شود.
وی با اشاره به اهمیت راه اندازی سیستم یکپارچه اداری و مالی در دانشگاه خاطر نشان کرد: راه اندازی یک سیستم جامع و یکپارچه در بخش اداری و مالی دانشگاه بسیار حائز اهمیت است. سیستم بودجه خوراک دهنده و تغذیه کننده بحث های بودجه ای سیستم حسابداری است و سیستم بودجه ریزی باید به گونه ای باشد که به سیستم حسابداری متصل باشد و لینک سیستم بودجه به حسابداری یکی از الزامات سهل شدن کارها در امور مالی است. بخش صدور احکام و حضور غیاب نیز باید با واحد حقوق و دستمزد لینک باشند. سیستم تدارکات نیز از ثبت و سفارش کالا تا خرید کالا توسط اداره تدارکات و قبض انبار باید در روال سیستم مالی صورت گیرد تا اگر کالای خریداری شده اموالی باشد به اداره اموال و اگر مصرفی باشد سند هزینه برای آن مطرح شود.
مدیر امور مالی دانشگاه ادامه داد: سیستم درآمدی دانشگاه نیز باید به امور مالی دانشگاه متصل باشد. درآمدهای دانشگاه در واحدهای مختلف و دانشکده ها باید در اداره درآمدها منعکس شود و باید مشخص شود چه واحدی به چه منظور، چه درآمدی را کسب کرده است که اگر همه این امور به صورت یک سیستم جامع به هم وصل شوند؛ حجم زیادی از فعالیت ها که ناخواسته به صورت تکراری انجام می شود حذف می شود.
وی تصریح کرد: ما با توجه به میزان بودجه و گردش مالی و گستردگی امور در واحد های مختلف و دانشکده ها ،کمترین پرسنل را در امور مالی در اختیار داریم، با این وجود فعالیت های مالی توقف ناپذیر است و یکی از اهداف سیستم یکپارچه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی این است که امور و روند آن تسهیل و تسریع گردد و از دوباره کاری جلوگیری شود. نرم افزاری که در این سیستم جامع مورد استفاده قرار می گیرد باید برای یک سیستم دولتی و به ویژه دانشگاه ما که دانشگاهی تحصیلات تکمیلی و دارای شرایط خاص است طراحی گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: تخصیص به معنای گرفتن پول نیست تخصیص وقتی کامل است که از خزانه پول به حساب دانشگاه واریز شود، وقتی تخصیص می آید اگر خزانه دار کل احساس کند منابعش را ندارد پرداخت انجام نمی شود و معطل می ماند.
مدیر مالی دانشگاه تاکید کرد: منابع دانشگاه تعیین کننده اولویت هاست. بودجه ها هر کدام دارای سرفصل خاصی برای هزینه کردن هستند. اولویت ها نیز از سوی رییس دانشگاه و رییس بودجه تعیین می شود که چه پولی درچه مقطعی و کجا صرف شود.
وی یادآور شد: اگر خزانه داری کل کشور سهم بودجه دستگاه ها را به صورت کامل به آن ها بپردازد، بسیاری از امور به موقع انجام می شود و تاخیری در پرداخت ها رخ نخواهد داد. در حال حاضر هزینه ها هر ماه که باید در ابتدای آن ماه به دانشگاه داده شود در انتهای آن ماه داده می شود که این امر و عدم پرداخت کامل آن، سبب بروز مشکلاتی در روند پرداختی ها خواهد شد. اولویت بندی هایی که از سوی خزانه دولت صورت می گیرد سبب می شود دانشگاه دچار انباشتگی بدهی شود و پیگیری مطالبات دانشگاهیان نیز سبب ایجاد کار مضاعف در امور مالی شده و اگر منابع به اندازه کافی وجود داشت مطالبات به صفر می رسید.