چهارشنبه 2 خرداد 1397 440

راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای و تایمری فضای سبز دانشگاه

سیستم آبیاری قطره ای و تایمری فضای سبز دانشگاه در راستای مصرف بهینه آب و آبیاری بهتر و صحیح تر، راه اندازی شد.

راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای و تایمری فضای سبز دانشگاه

در این سیستم حدود 1500 متر لوله گذاری 2 اینچ به عنوان لوله های توزیع اصلی آب، حدود 700 متر لوله گذاری فرعی با لوله سفید جهت آبیاری مخفی، حدود 220 عدد هانتر مخفی شونده آبیاری چمن، حدود 3200 متر لوله گذاری لوله های آبیاری قطره ای، 3300 عدد قطره چکان، 200 متر لوله گذاری زیر سطحی، حدود 1000 عدد کپسول رسی متخلخل زیر سطحی و 7 عدد سیستم پمپاژ و کنترل مکانیزه روند آبیاری به کار رفته است.
گفتنی است آبیاری قطره ای راه کار مناسبی برای کاهش مصرف آب در استفاده درست از منابع آبی و بالا بردن راندمان است. در روش های قدیمی، هدر رفت آب بیشتر و بازدهی آن کم بوده، با روش جدید، آب در سیستم جمع شده و توسط لوله به پای درخت و گیاه هدایت می شود. بنابراین هدر روی آب بسیار کم می شود، از طرف دیگر با یک بار راه اندازی، سیستم آبیاری قطره ای، تمام سیستم می تواند خودکار عمل کرده و دیگر نباید نگران زمان و میزان آبیاری بود.