شنبه 8 اردیبهشت 1397 315

دوره آموزشی تحلیل و نگارش ثبت اختراع خارجی(patent) برگزار می شود

دوره آموزشی تحلیل و نگارش ثبت اختراع خارجی(patent) روز یک شنبه 9 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

این دوره آموزشی از ساعت 8 تا 12 روز نهم اردیبهشت ماه در سالن میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار خواهد شد.
مدرس این دوره دکتر فاطمه پاشایی خواهد بود.
شایان ذکر است برای شرکت کنندگان در این دوره آموزشی گواهی معتبر صادر خواهد شد.