دوشنبه 28 اسفند 1396 1607

آئین نامه ارتقاء تحصیلی کارکنان غیر هیأت علمی به تصویب هیأت امنای دانشگاه رسید

در جلسه ی هیأت امنای دانشگاه که روز دوشنبه 21 اسفندماه 96 برگزار شد، آئین نامه ارتقاء تحصیلی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه تصویب شد.

آئین نامه ارتقاء تحصیلی کارکنان غیر هیأت علمی به تصویب هیأت امنای دانشگاه رسید

دکتر محمدزاده معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه ضمن اعلام این خبر گفت: ضوابط موجود به گونه ای ست که همکاران غیر هیأت علمی برای ارتقاء شغلی خود به ارتقاء مدرک تحصیلی روی می آورند. ارتقاء مدرک تحصیلی گاهی برای خود فرد مفید و مناسب است اما لزوما برای حوزه ای که در آن مشغول فعالیت است، تأثیرگذار نیست.
وی افزود: از سویی طبق آئین نامه برای ارتقاء رتبه کارکنان 4 بند وجود دارد. بند الف :مربوط به مدارک تحصیلی، بند ب :مربوط به سوابق اجرایی و تجربه کاری، بند ج: مربوط به دوره های آموزشی ضمن خدمت و بند د :مربوط به فعالیت های پژوهشی نظیر ارائه مقاله و یا تألیف کتاب است. این موارد هر کدام امتیازاتی دارند که بر حسب این امتیازها، هر فرد می تواند در فواصل زمانی 4 یا 5 ساله به ارتقاء رتبه دست یابد.
دکتر محمدزاده خاطر نشان کرد: طبق بررسی های انجام شده، دریافتیم گاهی یک کارشناس با سابقه ی 27 یا 28 سال حتی قادر به ارتقاء رتبه خود از کارشناس مرتبه 3 به کارشناس مرتبه 2 نیست؛ در حالی که فردی با گرفتن مدرک کارشناسی ارشد بلافاصله ارتقاء مرتبه پیدا می کند. این روند موجود، کارمند را به گرفتن مدرک تحصیلی بالاتر برای بیشتر کردن امتیازات تشویق می کرد.
وی به اصلاحات انجام شده در جدول و امتیازات آن اشاره کرد و گفت: با علم به این موضوع ما جدول و امتیازات آن را به گونه ای تعدیل کردیم که از مدرک تحصیلی به نفع تجربه کاری و از اهمیت ارائه مقاله به نفع دوره های آموزشی ضمن خدمت و دوره های مورد نیاز تخصصی (در رابطه با حوزه ی کاری فرد) کاسته شود. این امر باعث شد که فرصت بهتر و امکان ارتقاء مرتبه همکاران بدون گرفتن مدرک فراهم شود. همکاران غیر هیأت علمی دانشگاه می توانند به جای اینکه به دنبال مدرک تحصیلی بالاتر بروند، در دوره های آموزشی ضمن خدمت شرکت کنند و یا به جای گرفتن مدرک، سوابق کاری و تجربه خود را افزایش دهند.
معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه تصریح کرد: اصلاحات انجام شده در جدول مذکور در نشست هیأت امنای دانشگاه تصویب شد و بعد از تأیید نهایی توسط رئیس هیأت امنا ( رئیس جمهور) ابلاغ می شود و به اجرا در می آید و بدین ترتیب شرایط خوبی برای ارتقاء مرتبه کارمندان فراهم می شود.
دکتر محمدزاده یادآور شد: اصلاحات انجام شده در راستای آن صورت گرفت که آئین نامه به جای ترغیب کارمندان به گرفتن مدرک، همکاران را به افزایش کیفیت و کمیت کار اجرایی تشویق کند.
وی در پایان به پیشنهادهای ارائه شده توسط شورای صنفی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه در خصوص تدوین جدول جدید اشاره کرد و گفت: همکاران شورای صنفی پیشنهاداتی برای تدوین جدول ارائه کردند که در کارگروه های تخصصی بررسی شد و با شکل گیری هیأت اجرایی، اصلاح امتیازات مشخص گردید. پس از آن هیأت رئیسه، کمیسیون دائمی و در نهایت هیأت امنای دانشگاه آن را تأیید کردند. این مهم باهمفکری همکاران شورای صنفی اتفاق افتاد و امیدواریم پس از ابلاغ به زودی اجرا شود.