یکشنبه 20 اسفند 1396 1086

تقدیر وزیر علوم از دانشگاه تربیت مدرس در بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری

وزیر علوم در آیین پایانی بیست و ششمین جشنواره دانشجویان نمونه کشوری از دانشگاه تربیت مدرس تقدیر کرد.

تقدیر وزیر علوم از دانشگاه تربیت مدرس در بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری

دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم اختتامیه بیست و ششمین جشنواره دانشجویان نمونه کشوری از دانشگاه تربیت مدرس به دلیل داشتن بیشترین تعداد دانشجوی نمونه کشوری تقدیر کرد.
گفتنی است، دانشگاه تربیت مدرس در سال های اخیر همواره در صدر دانشگاه های کشور به لحاظ تعداد دانشجوی نمونه کشوری قرار داشته است.
در جشنواره بیست و ششم نیز که پانزدهم اسفندماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، از معصومه امینی دانشجوی دکتری معماری و علیرضا بخشی‌زاده دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دانشجویان نمونه کشوری تقدیر شد.