دوشنبه 30 بهمن 1396 1332

توضیحات رییس دانشگاه در باره تجمع دانشجویان دانشکده علوم پزشکی

رییس دانشگاه، علت تجمع شماری از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی را تاخیر در پرداخت کمک هزینه تحصیلی آنها عنوان کرد و گفت: متاسفانه بودجه های دانشگاهها بعضا با تاخیر دو ماهه دریافت

توضیحات رییس دانشگاه در باره تجمع دانشجویان دانشکده علوم پزشکی

دکتر احمدی با بیان این مطلب، یادآور شد: اعتبارات بودجه از خزانه با تاخیر به دانشگاه می رسد و این مساله برای دانشجویان سوال ایجاد کرده است. متأسفانه این مسائل چند ماهی است که هر از گاهی باعث حضور اینچنینی دانشجویان می شود و آنها خواستار اطلاع از علت تاخیر پرداخت کمک هزینه ها هستند.
رییس دانشگاه تاکید کرد: به طور کلی بودجه دانشگاهها بخش مربوط به بودجه جاری و سایر (غیر از حقوق کارمندان و کارکنان) با تاخیر دو ماهه دریافت می شود که این تاخیر آسیب جدی به برنامه های دانشگاه می زند.
دکتر احمدی افزود: درخصوص تامین و دریافت به موقع بودجه ها نیازمند توجه و اهتمام جدی و بیشتر دولت هستیم.
گفتنی است 28 بهمن ماه شماری از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی در دانشگاه تجمع و خواستار پاسخگویی مسئولین در خصوص تأخیر پرداخت کمک هزینه خود شدند. این تجمع پس از مذاکره با نمایندگان دانشجویان و اعلام همکاری دانشجویان با دانشگاه پایان یافت.