سه‌شنبه 17 بهمن 1396 435

اعلام زمانبندی جدید ثبت نمرات در سامانه گلستان دانشگاه

زمان بندی جدید ثبت نمرات در سامانه گلستان از سوي مديريت آموزشي دانشگاه اعلام شد.

اعلام زمانبندی جدید ثبت نمرات در سامانه گلستان دانشگاه

با توجه به برگزاری با تاخیر امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 تا تاریخ 18 بهمن ماه، زمان بندی جدید ثبت نمرات در سامانه گلستان اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ بر اساس اعلام مديريت آموزشي، ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان توسط استاد درس 23 دی ماه تا 25 بهمن ماه، مهلت اعتراض دانشجویان 26 تا 30 بهمن ماه و ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس یکم تا ششم اسفند ماه مي باشد.
بر اساس تبصره 4 شیوه نامه اعلام نمره درس ، عواقب عدم اعلام نمره در زمان مقرر در مرحله اول بر عهده استاد درس و در مرحله بعد بر عهده مدیر گروه آموزشی می باشد.
با توجه به بند 5 شیوه نامه مذکور پس از ثبت نهایی و قفل نمرات تغییر نمره امکان پذیر نمی باشد؛ لذا ضروری است پس از بررسی اعتراض دانشجو با عنایت به بند 3 شیوه نامه، در مهلت مقرر، ثبت نهایی و قفل نمره انجام گیرد.
گفتني است با توجه به تقویم دانشگاهی، ترم جدید از 23 بهمن ماه آغاز مي شود.