چهارشنبه 11 بهمن 1396 745

تصویب رشته مهندسی نفت در مقطع دکتری

در نشست شوراي دانشگاه دوم بهمن ماه، بررسی راه اندازی دوره دکتری «مهندسی نفت» از سوي دكتر مينايي مدير دفتر برنامه ريزي،‌ گسترش و بازنگري مطرح شد.

تصویب رشته مهندسی نفت در مقطع دکتری

مدير دفتر برنامه ريزي،‌ گسترش و بازنگري در این باره اظهار داشت: صنعت نفت مهمترين صنعت كشور است و وجود نيازهاي پژوهش و فناوري شركت ملي نفت ايران براي به روز رساني فن آوري ها و رفع مشكلات تنها از طريق پژوهش هاي بلند مدت و در قالب رساله هاي دكتري قابل بررسي مي باشد. همچنين راه اندازي اين مقطع مي تواند كمك شاياني به جذب گرنت هاي پژوهشي از صنعت نفت نمايد.
وي افزود: تربيت نيروي انساني با نگاه كارآفريني با توجه به رويكرد گروه مهندسي نفت در پرورش دانشجوياني كه علاوه بر بحث آموزش و پژوهش بتوانند با رويكرد كارآفريني تربيت شوند،‌ اين امر در رويكرد پژوهش دانشجويان گنجانده شده و طراحي وساخت دستگاه هاي مورد نياز براي بحث پژوهش و توجه به امر نوآوري با رويكرد بازار كار مي تواند كمك كننده به تحقق اين موضوع باشد.
وي تصريح كرد: تربيت و آموزش نيروهاي متخصص در سطح استانداردهاي بين المللي و مطابق با نظام آموزشي تحصيلات تكميلي با توجه به پيشتاز بودن دانشگاه تربيت مدرس در اكثر رشته ها، ارتقاي سهم كم تعاملات پژوهش و فناوري دانشگاه با حوزه نفت در سال هاي گذشته، وجود هيات علمي متخصص در اين رشته تخصصي در دانشگاه،‌ وجود ظرفيت آزمايشگاهي مناسب در گروه مهندسي نفت براي اجراي پرژه هاي تحقيق و توسعه كليدي در صنعت نفت از ديگر دلايل توجيهي ايجاد اين رشته مي باشد.
همچنين استمرار بحث پژوهش تنها از طريق مطالعات بلندتر امكان پذير بوده و معمولا پژوهش در مقطع كارشناسي ارشد به صورت سطحي و بدون عمق لازم به پايان مي رسد. ادامه پژوهش هاي اعضاي هيات علمي اين دانشگاه تنها از طريق پژوهش هاي بلند مدت تر و كارآمد تر در مقطع دكتري تحقق خواهد يافت.
وي در ادامه در خصوص اعضاي هيات علمي مدرس رشته،‌ امكانات گروه و دانشكده، برنامه درسي پيشنهادي رشته،‌ وضعيت رشته در دانشگاه تربيت مدرس و ساير دانشگاه ها و تصويب رشته در كميسيون برنامه ريزي جامع آموزشي و شوراي آموزشي دانشگاه مطالبي را عنوان كرد.
در ادامه پس از بررسي موضوع از سوي اعضاي شورا،‌ راه اندازی دوره دکتری «مهندسی نفت» در دانشكده مهندسي شيمي با اكثريت آرا به تصويب رسيد.