یکشنبه 8 بهمن 1396 598

آزمون های معوقه دانشجویان با تصمیم دانشکده ها برگزار می شود

مدیریت آموزشی دانشگاه اعلام کرد زمان برگزاری امتحانات معوقه ی دانشجویان با تصمیم معاونت های آموزشی دانشکده ها انجام می شود.

آزمون های معوقه دانشجویان با تصمیم دانشکده ها برگزار می شود

مدیریت آموزشی دانشگاه اعلام کرد زمان برگزاری امتحانات معوقه ی دانشجویان با تصمیم معاونت های آموزشی دانشکده ها انجام می شود. به گزارش روابط عمومی دانشگاه و بر اساس اعلام مدیریت آموزشی، با توجه به استمرار بارش برف، سرما و اعلام تعطیلی دانشگاه ها در روز دوشنبه 9 بهمن ماه، دروسی که امتحانات آنها در روزهای یکشنبه و دوشنبه 8 و 9 بهمن ماه برگزار نشده یا نمی شود، با هماهنگی و تایید استاد و معاون آموزشی دانشکده ها در اولین فرصت ممکن (حداکثر تا تاریخ 18/11/96) برگزار خواهد شد؛ لذا دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر با ادارات آموزشی دانشکده ها تماس حاصل نمایند. همچنین تغییر فعالیت های پژوهشی (از قبیل لغو جلسات دفاعیه و غیره) در ایام مذکور با هماهنگی معاونانان پژوهشی دانشکده های ذی ربط صورت خواهد گرفت.