شنبه 7 بهمن 1396 3940

زمان انتخاب واحد با تأخیر دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 اعلام شد

مدیریت آموزشی دانشگاه، زمان انتخاب واحد با تأخیر دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 را روزهای 28 و 29 بهمن ماه جاری اعلام کرد.

زمان انتخاب واحد با تأخیر دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 اعلام شد

بر اساس اعلام مدیریت آموزشی دانشگاه، دانشجویانی که به دلیل نقص پرونده آموزشی تاکنون انتخاب واحد نکرده اند، برای رفع نقص پرونده اقدام نمایند تا در بازه زمانی 28 و 29 بهمن ماه برابر ضوابط، انتخاب واحد خود را انجام دهند.
با توجه به اینکه تاریخ انتخاب واحد با تأخیر بعد از شروع کلاس های نیمسال دوم می باشد، این گروه از دانشجویان باید همانند سایرین از ابتدای نیمسال در کلاس های مربوط شرکت نمایند در غیر این صورت غیبت غیر موجه برای آنان منظور می شود.
گفتنی است مطابق ضوابط آموزشی، دانشجویان موظف هستند در هر نیمسال تحصیلی در مهلت تعیین شده در تقویم آموزشی، انتخاب واحد نمایند و در غیر این صورت بر اساس شیوه نامه مصوب دانشگاه مشمول پرداخت جریمه خواهند شد. بر این اساس، عدم انتخاب واحد تا تاریخ شروع کلاس ( 23 بهمن 96) جریمه نقدی به مبلغ 350 هزار ریال و عدم انتخاب واحد تا تاریخ حذف و تعویض دروس ( 6 و 7 اسفند 96) جریمه نقدی به مبلغ 750 هزار ریال در پی خواهد دشت. همچنین انتخاب واحد دانشجویان پس از حذف و تعویض دروس امکان پذیر نبوده و در آن نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی منظور می شود.
شایان ذکر است مهلت مقرر جهت انتخاب واحد با تأخیر دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 قابل تمدید نمی باشد.