چهارشنبه 27 دی 1396 1193

سي امين گردهمايي مديران گروه هاي آموزشي برگزار شد

سي امين گردهمايي مديران گروه هاي آموزشي با محوريت خود اتكايي مالي و پايداري اقتصادي، 27 دي ماه در سالن اجتماعات استاد مطهري دانشگاه برگزار شد.

سي امين گردهمايي مديران گروه هاي آموزشي برگزار شد

دكتر محمد تقي احمدي رييس دانشگاه در ابتداي اين نشست اظهار داشت: پايداري و خود اتكايي دانشگاه دو شاخه است كه يك شاخه آن مربوط به مباحث اقتصادي و ديگري مربوط به امور مديريتي و تصميم گيري و اقدامات و سياست گزاري هاي دانشگاه مي باشد كه ما در اين جلسه به بخش مربوط به اقتصادي آن مي پردازيم.
وي افزود: در حال حاضر دانشگاه هاي كلاسيك با چالش هايي مواجه شده اند و بسياري از جوانان براي تحصيل در دانشگاه رغبتي نشان نمي دهند و احساس مي كنند با حداقل دانشي كه كسب مي كنند و با ظرفيت هاي ايجاد شده در فضاي مجازي و اينترنت، مي توانند با ورود به حوزه كارآفريني توفيقات بيشتري را كسب نمايند و اين امر تقاضا براي آموزش عالي را به چالش كشيده است و تقاضاي تحصيل آكادميك در ذهن بسياري از پويندگان علم و فناوري در حال كاهش است و بيشتر به دنبال آموزش هاي حرفه اي و شكار فرصت هاي فناوري و حرفه اي هستند كه اين امر تهديدي براي درآمد دانشگاه ها محسوب مي شود.
وي به ساير چالش هاي اقتصادي پيش روي دانشگاه ها اشاره كرد و گفت: از سوي ديگر با توسعه يادگيري الكترونيكي و يادگيري از راه دور، دسترسي به دانشگاه هاي خوب دنيا براي افراد متقاضي فراهم شده است و اين امر براي دانشگاه هاي ملي هر كشور يك چالش به شمار مي رود. همچنين با عبور از رشد شگفت انگيز جوانان در سه دهه گذشته، ما با كاهش جمعيت متقاضي براي ورود به دانشگاه ها مواجهيم و با پيش بيني هاي صورت گرفته جمعيت در آينده نيز رشد چشمگيري نخواهد داشت.
رييس دانشگاه يادآور شد: مساله زماني و مكاني خاص ايران نيز با توجه به زيرساخت هاي خاص آن و عدم اشاره به حدود و مقدار و كيفيت آموزش رايگان ذكر شده در قانون اساسي كشور، دانشگاه ها را دچار مشكل كرده است. همچنين مقطع زماني خاصي كه در آن زندگي مي كنيم، ‌تعويق بودجه هاي دولتي و كاهش و عدم تخصيص بودجه، دانشگاه ها را با مشكل مواجه نموده است كه همه اين موارد سبب شده است تا براي پايداري اين سازمان ارزشمند چاره اي بينديشيم.
وي تصريح كرد: ترند و گرايش جهاني به اين سمت پيش مي رود كه دانشگاه ها از دولت جدا شوند و دولت ها سوبسيد و پشتوانه خود نسبت به دانشگاه ها را به شدت كاهش داده اند.
دكتر احمدي با اشاره به روش هاي درآمدزايي و پايداري اقتصادي براي دانشگاه اذعان داشت: در اين راستا هدف گيري ما در آموزش و پژوهش، توسعه مخاطبين است و بايد طيف مخاطبين دانشگاه را افزايش دهيم و فقط به طيف جوانان و گروه سني خاصي نپردازيم.
همچنين در راستاي تنوع فرمت آموزشي؛ آموزش الكترونيك،‌ آموزش پيوسته، آموزش غير رسمي،‌ آموزش هاي حرفه اي و نيمه حضوري بايد مورد توجه قرار گيرد تا براي همه مخاطبان فرصت آموزش ايجاد شود و امكان درخشش و كسب درآمد نيز براي دانشگاه ايجاد شود.
رييس دانشگاه خاطر نشان كرد: در خصوص درآمدزايي، كشف و شكار فرصت هاي بين المللي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. دوره هاي آموزشي بايد همراه با درآمد اقتصادي در زمينه هاي خوبي كه دانشگاه ما قابليت درخشش بين المللي در آن را دارد همراه باشد مانند كارگاه و مدارس تابستاني و زمستاني. در پژوهش نيز كشف و شكار فرصت هاي گرنت هاي علمي و فناوري بايد مورد توجه قرار گيرد و بتوانيم از امكانات سازمان هاي بين المللي استفاده هاي لازم را ببريم.
وي ادامه داد: توسعه آموزش حرفه اي در تراز مياني و كسب مهارت علم و فناوري كه تقاضاي بالايي نيز در جامعه دارد، مي تواند از سوي دانشگاه مورد توجه قرار بگيرد و روند توسعه آموزش عالي فقط به سمت توسعه تحصيلات تكميلي نباشد. همچنين كارگاه هاي تخصصي و آموزشي داخلي و فروش خدمات مديريت، ‌اجرايي و آموزشي و پژوهشي به صنعت و سازمان ها نيز در راستاي درآمدزايي دانشگاه مي تواند موثر باشد.
وي افزود: در حوزه هاي درآمدي بايد مسائل مربوط به وقف و يافتن واقف هاي داراي بينش و توانمندي را مورد توجه قرار دهيم تا از هر مسيري بتوانيم واقفيني كه به دانشگاه به سبب يك سازمان عام المنفعه و ارزش هاي دنيوي و اخروي توجه دارند را جذب نماييم.
دكتر احمدي اظهار داشت: اگر به دانشگاه هاي موفق دنيا نگاه كنيم مي بينيم بودجه بندي آنها تركيبي از بودجه دولتي،‌ وقف،‌ شهريه، ارائه و فروش خدمات علمي و ... است كه در حال حاضر دانشگاه ما فقط از محل درآمد آموزشي حدود 15 تا 18 درصد بودجه خود را تامين مي كند و 85 درصد بودجه متكي به دولت است.

سي امين گردهمايي

وي تاكيد كرد:‌ در طرح تحول راهبردي دانشگاه، پيش بيني شده طي 5 سال آينده بتوانيم با رشد درآمدهاي دانشگاه، 50 درصد بودجه خود را از محل غير دولتي تامين كنيم. همچنين دانشگاه برنامه اي دارد كه ميزان درآمدزايي از سوي هر دانشكده،‌ گروه و‌ هر عضو هيات علمي براي دانشگاه مشخص شود و هر عضو هيات علمي مواردي را براي درآمدزايي و پشتوانه اقتصادي دانشگاه انتخاب و نسبت به تامين آن متعهد شود كه اين امر در ترفيع، ‌تبديل وضعيت و ارتقاي اعضاي هيات علمي تاثير گذار خواهد بود.
وي با بيان اينكه دانشگاه براي درآمدزايي نبايد به بنگاه اقتصادي تبديل شود، تاكيد كرد: درآمد زايي دانشگاه بدان معنا نيست كه دانشگاه به يك بنگاه اقتصادي تبديل شود كه در‌آن صورت از مسير خود منحرف خواهد شد بلكه مهم اين است كه بخشي از ارزش كار علمي دانشگاه در جامعه و صنعت قابل فروش باشد و جامعه بايد بهاي دستاوردها و كالاهاي آموزشي و پژوهشي و فناوري كه از سوي دانشگاه توليد مي شود را بپردازد و اين امر به درايت و هوشمندي ما برمي گردد تا دانش و توانمندي ارزشمند آكادميك را به گونه اي عرضه نماييم كه جامعه به آن علاقه مند شده و براي آن هزينه بپردازد.
در ادامه ميزگرد پايداري اقتصادي دانشگاه،‌ چالش ها وفرصت هاي پيش رو با حضور دكتر علينقي مشايخي عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف،‌ دكتر جعفر توفيقي، دكتر برات قباديان،‌ دكتر حسين سيفي و دكتر محسن محمد زاده از اعضاي هيات علمي دانشگاه برگزار شد.
گزارش اجمالي از طرح تحول راهبردي از سوي دكتر مينايي،‌ نايب رييس كميته راهبري طرح تحول راهبردي دانشگاه،‌ ارائه گزارش دفتر ارزيابي و بهينه سازي عملكرد درباره ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي و ميزگرد بحث و تبادل نظر با مشاركت حاضران در نشست، از ديگر برنامه هاي سي امين گردهمايي مديران گروه هاي آموزشي بود.