یکشنبه 19 آذر 1396 1174

اعلام لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ازصاحبنظران و نخبگان حوزه آموزش عالی برای همفکری و مشورت در راستای شناسایی و حل مشکلات از طریق لینک ارتباط مستقیم دعوت به همکاری کرد.

اعلام لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام وزیر به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات اعضاي محترم علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی درخصوصبرنامه هاي وزیر علوم و دیگر موضوعات مرتبط با وزارت علوم در وب سایت اطلاع رسانی وزارت علوم (msrt.ir) راه اندازي شدهاست.
بدینوسیله از تمامی دانشگاهیان به ویژه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه دعوت می شود ضمن مطالعه برنامه وزیر محترم علوم از طریق لینک ذیل، نظرات و پیشنهادهای خود را در باب هر یک از برنامه‌ها و اقدامات عملی مورد نظر با ارسال ایمیل اعلام نمایند.

»ارتباط مستقیم با قائم مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری«
آدرس ایمیل: ar_bagheri@msrt.ir