شنبه 13 آبان 1396 1230

رشته کارشناسی ارشد کارآفرینی در علوم زیستی برای نخستین بار در کشور راه اندازی می شود

با حضور دکتر احمدی در کپنهاگ، تفاهم نامه همکاری آموزشی- پژوهشی مابین دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه سی بی اس دانمارک و قرارداد اجرایی برگزاری دوره مشترک کارشناسی ارشد کارآفرینی در علوم زیستی بین رؤسای دو دانشگاه امضا شد.

رشته کارشناسی ارشد کارآفرینی در علوم زیستی برای نخستین بار در کشور راه اندازی می شود

با حضور دکتر احمدی در کپنهاگ، تفاهم نامه همکاری آموزشی- پژوهشی مابین دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه سی بی اس دانمارک و قرارداد اجرایی برگزاری دوره مشترک کارشناسی ارشد کارآفرینی در علوم زیستی بین رؤسای دو دانشگاه امضا شد.
دکتر احمدی رئیس دانشگاه روز چهارشنبه اول نوامبر برابر با دهم آبان ماه با حضور در دانشگاه مدیریت و بازرگانی کپنهاگ ضمن امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی- پژوهشی مابین دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه سی بی اس دانمارک، قرارداد اجرایی برگزاری دوره مشترک کارشناسی ارشد کارآفرینی در علوم زیستی را با هدف انتقال دانش فنی به کشور امضا کرد.
با امضای قرارداد اجرایی برگزاری دوره مشترک کارشناسی ارشد کارآفرینی در علوم زیستی بین رؤسای دانشگاههای تربیت مدرس و سی بی اس دانمارک گرایش میان رشته ای مذکور برای نخستین بار در ایران راه اندازی می شود. بر این اساس دانشجویان واحدهای نظری و پروژه های عملی را به صورت مشترک در هر دو دانشگاه خواهند گذراند.
در جریان این بازدید، دکتر احمدی ضمن بازدید از دانشگاه سی بی اس و آشنا شدن با روند آموزش در آن با مسئولین و اساتید آن دانشگاه دیدار و به جایگاه بالای دانشگاه تربیت مدرس در زمینه تولید علم در ایران اشاره و بر نیاز به کاربردی ساختن یافته های علمی در صنعت کشور تأکید کرد.

امضای تفاهم نامه

دکتر لاتز از اساتید دانشگاه سی بی اس نیز بر علاقمندی آن دانشگاه نسبت به جذب دانشجویان از سراسر جهان و حمایت از قرارداد برگزاری دوره مشترک تأکید کرد و اظهار داشت: دانشگاه باید از اشتغال فارغ التحصیلان خود در سطوح بالای مدیریت و صنعت اطمینان حاصل کند، لذا دائما به رصد بازار کار می پردازد و در صورت لزوم به بازنگری در محتوای آموزشی خود یا تغییر در پذیرش دانشجو اقدام می کند.
دکتر لوتز معاون برگزاری دوره های دکتری این دانشگاه نیز ضمن معرفی بخشهای مختلف دانشگاه سی بی اس به تشریح شیوه کار آموزشی و پژوهشی در آن دانشگاه پرداخت.
گفتنی است هیأت مدیره دانشگاه سی بی اس شامل 6 نفر از مدیران صنایع، دو نفر از استادان دو نفر از کارکنان و یک نفر از دانشجویان است و این گروه رئیس دانشگاه را انتخاب می کند. دانشگاه سی بی اس با سایر دانشگاهها و نهادهای پژوهشی و صنعتی ایران نیز همکاری نزدیکی دارد.