یکشنبه 30 مهر 1396 1639

امکان استفاده از مرورگر کروم در نسخه جدید سامانه گلستان فراهم شد

امکان استفاده از مرورگر (Chrome) کروم برای کاربران در نسخه جدید سامانه جامع دانشگاهی گلستان فراهم شد.

امکان استفاده از مرورگر کروم در نسخه جدید سامانه گلستان فراهم شد

امکان استفاده از مرورگر (Chrome) کروم برای کاربران در نسخه جدید سامانه جامع دانشگاهی گلستان فراهم شد.
با فراهم شدن این امکان، کاربران از این پس می توانند درخواست ها و پیگیری امور مربوط به سامانه را از طریق تبلت و گوشی های تلفن همراه مجهز به مرورگر (Chrome) کروم انجام دهند.
گفتنی است در نسخه جدید سامانه گلستان، امکان استفاده از مرورگر IE به عنوان مرورگر پایه و همچنین امکان استفاده از مرورگر Chrome فراهم شده است.