سه‌شنبه 18 مهر 1396 1534

کارگاه آموزشی «چیستی فناوری در علوم انسانی: مکانیزم همکاری های بین رشته ای» برگزار مي شود

کارگاه آموزشی نیم روزه «چیستی فناوری در علوم انسانی: مکانیزم همکاری های بین رشته ای» بيست وسوم مهر ماه در دانشكده علوم انساني برگزار مي شود.

کارگاه آموزشی «چیستی فناوری در علوم انسانی: مکانیزم همکاری های بین رشته ای» برگزار مي شود

کارگاه آموزشی نیم روزه «چیستی فناوری در علوم انسانی: مکانیزم همکاری های بین رشته ای» بيست وسوم مهر ماه در دانشكده علوم انساني برگزار مي شود.
مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری مدرس، کارگاه آموزشی نیم روزه «چیستی فناوری در علوم انسانی: مکانیزم همکاری های بین رشته ای» را در تاریخ 23/7/1396 از ساعت 9 الی 12 با حضور دکتر تقوی از گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف برگزار مي كند.
به حاضرین در کارگاه، گواهی شرکت، از سوی پارک علم و فناوری اعطا خواهد شد.
علاقه مندان مي توانند جهت ثبت نام با شماره 66919151 داخلی 5041 خانم محجوب و يا شماره داخلي 3678 تماس حاصل نمايند.