یکشنبه 16 مهر 1396 920

برگزاری سخنرانی با موضوع " نسل جدید سنجنده های فضایی" در دانشگاه

سخنرانی پروفسور جان تریندر از استرالیا با موضوع "نسل جدید سنجنده های با قدرت تفکیک مکانی بالا و کاربردهای مختلف آنها در پایش و نقشه برداری منابع زمینی" روز شنبه 15 مهرماه در دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

برگزاری سخنرانی با موضوع

سخنرانی پروفسور جان تریندر از استرالیا با موضوع "نسل جدید سنجنده های با قدرت تفکیک مکانی بالا و کاربردهای مختلف آنها در پایش و نقشه برداری منابع زمینی" روز شنبه 15 مهرماه در دانشکده علوم انسانی برگزار شد.
گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشکده علوم انسانی در راستای سلسله نشست های علمی در خصوص ظهور سنجنده های فضایی با قدرت تفکیک مکانی بالا، پیشرفت های تکنولوژی در زمینه های رادار و لیدار و کاربردهای آنها در تهیه نقشه و مطالعه عوارض زمینی، جلسه سخنرانی پروفسور جان تریندر از دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا را با عنوان
The current and future advances of remote sensing and photogrammetry”" روز شنبه 15 مهر ماه از ساعت 13 در سالن اجتماعات میر حسنی برگزار نمود.