سه‌شنبه 4 مهر 1396 2329

ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری ورودی 96 دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آغاز شد

ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی ورودی سال 1396 دانشکده علوم پزشکی دانشگاه از چهارم مهرماه آغاز شد.

ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری ورودی 96 دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آغاز شد

ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی ورودی سال 1396 دانشکده علوم پزشکی دانشگاه از چهارم مهرماه آغاز شد.
ثبت نام حضوری 97 پذیرفته شده مقطع دکتری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه در سال تحصیلی جدید پس از معرفی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از روز سه شنبه چهارم مهرماه آغاز و به مدت دو روز ادامه دارد.
بر اساس اعلام دانشکده علوم پزشکی دانشگاه، ثبت نام 110 پذیرفته شده دوره کارشناسی ارشد ورودی سال 96 نیز طی روزهای 11 و 12 مهرماه انجام می شود.
گفتنی است ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان ورودی سال 1396 دانشگاه تربیت مدرس برای نخستین بار به صورت غیرمتمرکز در دانشکده های مختلف انجام شد و بهره مندی از روش ثبت نام غیرمتمرکز ضمن صرفه جویی در هزینه ها، رضایتمندی دانشجویان را همراه داشت.