دوشنبه 27 شهریور 1396 3103

ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان ورودی 96 دانشگاه آغاز شد

ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد ورودی سال 1396 دانشگاه تربیت مدرس از دوشنبه 27 شهریورماه آغاز شد.

ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان ورودی 96 دانشگاه آغاز شد

ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد ورودی سال 1396 دانشگاه تربیت مدرس از دوشنبه 27 شهریورماه آغاز شد.
بر اساس زمان بندی اعلام شده، ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد دانشکده های علوم زیستی، فنی و مهندسی، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی عمران و محیط زیست و مهندسی صنایع و سیستم ها از روز دوشنبه 27 شهریور آغاز و طبق برنامه ی تعیین شده، ثبت نام پذیرفته شدگان دانشکده های علوم پایه، علوم ریاضی، علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد، هنر و حقوق از روز سه شنبه 28 شهریور آغاز و تا چهارشنبه بیست و نهم ادامه دارد.
ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان مقطع دکتری نیز طی روزهای 28 و 29 شهریور طبق جدول زمان بندی انجام می شود.