شنبه 11 شهریور 1396 4256

نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون ورودي 1396 دانشگاه اعلام شد

نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري سال 96 دانشگاه اعلام شد.

نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون ورودي 1396 دانشگاه اعلام شد

نحوه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري سال 96 دانشگاه اعلام شد.
بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه؛ ثبت نام غير حضوري اينترنتي مرحله اول پذيرفته شدگان آزمون ورودي دكتري و پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان سال 96 ، روزهاي دوشنبه سيزدهم، سه شنبه چهاردهم و چهارشنبه پانزدهم شهريور ماه مي باشد.
زمان ثبت نام غير حضوري اينترنتي مرحله اول پذيرفته شدگان آزمون ورودي كارشناسي ارشد ناپيوسته سازمان سنجش و پذيرش بدون آزمون برگزيدگان علمي سال 96 ، دوشنبه بيستم و سه شنبه بيست و يكم و چهارشنبه بيست و دوم شهريور ماه است.
گفتني است مرحله اول ثبت نام غير حضوري است و تا مرحله حضوري نيازي براي مراجعه به دانشگاه نمي باشد.
زمان ثبت نام حضوري مرحله دوم در مقطع دكتري و كارشناسي ارشد متعاقبا اعلام خواهد شد.
پذيرفته شدگان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به سايت http://www.modares.ac.ir بخش معاونت آموزشي مراجعه نمايند.