چهارشنبه 1 شهریور 1396 2358

قراردادهای حق التدریس جدید با اساتید منعقد می شود

معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه با اشاره به ابلاغ قانون "اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم"، از کاهش نرخ مالیات حق التحقیق به 5 درصد و افزایش انگیزه اعضای هیأت علمی دانشگاه برای انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی بیشتر خبر داد و گفت: از این به بعد قراردادها به طور جداگانه با دو موضوع آموزشی و پژوهشی منعقد خواهد شد.

قراردادهای حق التدریس جدید با اساتید منعقد می شود


معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه با اشاره به ابلاغ قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم ، از کاهش نرخ مالیات حق التحقیق به 5 درصد و افزایش انگیزه اعضای هیأت علمی دانشگاه برای انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی بیشتر خبر داد و گفت: از این به بعد قراردادها به طور جداگانه با دو موضوع آموزشی و پژوهشی منعقد خواهد شد.
دکتر محمدزاده در گفتگویی با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه، به تشریح اهداف ارائه لایحه اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم از سوی دولت به مجلس پرداخت و گفت: همانگونه که می دانیم مالیات متناسب با درآمد سالانه پرسنل دولت محاسبه و دریافت می گردد. بر اساس قانون مالیات، میزان مالیاتی که اعضای هیأت علمی دانشگاهها، بخصوص اساتیدی که دارای سوابق بیشتری هستند، باید پرداخت کنند متناسب با حقوق آنها از 10 درصد فراتر رفته و به 20 درصد افزایش می یابد.
وی افزود: حق الزحمه فعالیت های آموزشی و پژوهشی بیش از موظف اساتید در قالب قراردادهای حق التدریس پرداخت می گردد و اینگونه قراردادها متناسب با حقوق اساتید مشمول 10 تا 20 درصد مالیات می شود.
دکتر محمدزاده در ادامه به بررسی و پیگیری های انجام شده توسط معاونین اداری- مالی 13 دانشگاه برتر کشور در این خصوص اشاره کرد و گفت: با پیگیری معاونین اداری و مالی 13 دانشگاه برتر کشور و سازمان مدیریت، نهایتا لایحه ای در خصوص اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم تنظیم و با تلاش معاون مالی و اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صحن مجلس مطرح شد. پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، از سوی دولت برای اجرا به دانشگاهها ابلاغ شد.
وی در اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اجرای قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم در دانشگاه اظهار داشت:طی جلسه ای که با حضور نمایندگان معاونت آموزشی و معاونت پشتیبانی و نیروی انسانی برگزار شد، مقرر گردید فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی در قالب قراردادهای جدید تنظیم شود و پس از نهایی شدن و دریافت گزارش،قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم اجرا گردد.
معاون پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه تصریح کرد: از آنجا که این اصلاحیه مربوط به فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی است، از این به بعد قراردادها به طور جداگانه و با موضوع فعالیت های آموزشی و فعالیت های پژوهشی منعقد خواهد شد. بر اساس تبصره 2 قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، پرداخت های دانشگاه به فعالیت های آموزشی در قالب حق التدریس، مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد و پرداخت های دانشگاه به فعالیت های پژوهشی ( قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی- حق الزحمه اساتید شامل پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری) در قالب حق التحقیق، مشمول مالیات مقطوع به نرخ 5 درصد می باشد که مطابق ضوابط و مقررات مبالغ محاسبه و پس از کسر مالیات پرداخت می شود.
دکتر محمدزاده در پاسخ به این سوال که آیا قرار دادهایی که پیش از این تاریخ منعقد شده اما پرداختی بابت آنها صورت نگرفته است مشمول قانون مالیاتی جدید می شوند؟ گفت: قاعدتا قراردادهایی که به لحاظ زمانی بعد از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون منعقد شده است، مشمول مصوبه جدید خواهد بود اما از آنجایی که دانشگاه در دو سال اخیر با مسائل و مشکلات مالی ناشی از کسر بودجه های تخصیص یافته مواجه شده است، هنوز موفق نشدیم که حق التدریس چند ترم گذشته اساتید را پرداخت کنیم. با تأیید هیأت رئیسه دانشگاه مقرر گردید قراردادهای جدید به گونه ای تنظیم شود که مطالبات ترم های گذشته اساتید نیز بر اساس مصوبه جدید مشمول مالیات گردد.
وی تأکید کرد: با توجه به کاهش نرخ مالیات حق التحقیق به 5 درصد بی شک انگیزه اساتید برای انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی بیشتر شده و مبالغ حاصل از قراردادهای پژوهشی در پروژه های تحقیقاتی بیشتری صرف می گردد که در نهایت به توسعه و گسترش پژوهش در دانشگاه و کشور منجر خواهد شد.
گفتنی است قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم پس از تصویب مجلس در تاریخ 27 تیرماه 1396 ، برای تأیید در اختیار شورای نگهبان گذاشته شد و در نهایت این قانون مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در تاریخ 11 مرداد 1396 از سوی شورای نگهبان تایید شد. بر اساس ماده واحده این لایحه تبصره ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴ حذف و دو تبصره به ماده مذکور الحاق شد که تبصره دوم بدین شرح می باشد:
پرداخت‌های دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق الذکر می باشند، به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق‌التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد و حق التحقیق، حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد، با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره یک، خواهد بود.