شنبه 28 مرداد 1396 2891

برگزاری دوره های آموزشی _ مهارتی در دانشگاه

دفتر آموزش های آزاد دانشگاه، دومین سری از دوره های آموزشی- مهارتی را با هدف افزایش مهارت های کاربردی و میزان اشتغال دانش آموختگان در شهریورماه 96 برگزار می کند.

برگزاری دوره های آموزشی _ مهارتی در دانشگاه

 دفتر آموزش های آزاد دانشگاه، دومین سری از دوره های آموزشی- مهارتی را با هدف افزایش مهارت های کاربردی و میزان اشتغال دانش آموختگان در شهریورماه 96 برگزار می کند.
دفتر آموزش های آزاد دانشگاه با همکاری انجمن علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، مجموعه ای از دوره های آموزشی- مهارتی طراحی و جهت بهره مندی دانشجویان و دانش آموختگان برگزار می کند. در این راستا دوره "آموزش مقدماتی لینوکس Linux" به مدت 10 ساعت شروع از یکم شهریورماه و دوره "برنامه نویسی کاربردی Python" به مدت 12 ساعت شروع از پنجم شهریورماه به مدرسی مهندس سلطانی و دوره "آموزش مجازی سازی کاربردی" به مدت 15 ساعت شروع از 6 شهریورماه به مدرسی مهندس منصوری و دوره "برنامه نویسی کاربردی Java SE" به مدت 30 ساعت شروع از هفتم شهریورماه به مدرسی مهندس جمالیان در دانشگاه برگزار می شود.
علاقمندان می توانند برای آگاهی از روزهای برگزاری، هزینه دوره های مذکور و ثبت نام، به نشانی اینترنتی  https://evand.com/events  مراجعه نمایند.
گفتنی است در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر IEEE ارائه می گردد.