دوشنبه 2 مرداد 1396 1577

تمدید سنوات مازاد تحصیلی دانشجویان دکتری مهر 91 و کارشناسی ارشد بهمن 93 اعلام شد

مدیریت آموزشی دانشگاه در اطلاعیه ای تمدید سنوات مازاد تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری ورودی مهرماه سال 91 و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن ماه سال 93 را اعلام کرد.

تمدید سنوات مازاد تحصیلی دانشجویان دکتری مهر 91 و کارشناسی ارشد بهمن 93 اعلام شد

مدیریت آموزشی دانشگاه در اطلاعیه ای تمدید سنوات مازاد تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری ورودی مهرماه سال 91 و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن ماه سال 93 را اعلام کرد.
در این اطلاعیه از دانشجویان دوره های مذکور که قادر به اتمام تحصیل در مدت مجاز نمی باشند، خواسته شده تا فرم کمیسیون موارد خاص را تا پانزدهم مهرماه سال 96 تکمیل و ارسال نمایند.
بنا بر اعلام مدیریت آموزشی دانشگاه، در صورتیکه دانشجویان مقطع دکتری ورودی مهرماه سال 91 و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی بهمن ماه سال 93 در تاریخ مقرر موفق به دفاع از رساله و پایان نامه خود نشده و یا نمی شوند، می باید فرم تکمیل شده کمیسیون موارد خاص و تقاضای کتبی خود مبنی بر تمدید مازاد تحصیلی در قالب مفاد" شیوه نامه افزایش سنوات مازاد بر مدت مجاز تحصیلی" را حداکثر تا تاریخ پانزدهم مهرماه سال جاری به مدیریت آموزشی تحویل دهند.
گفتنی است در صورت عدم ارسال فرم های کمیسیون تا تاریخ مذکور، حکم قطع ارتباط تحصیلی دانشجو با دانشگاه صادر می شود.