شنبه 24 تیر 1396 1343

دو عضو هيات علمي دانشگاه از دانشگاه فناوری شیمی پکن بازدید كردند

دكتر شجاع الساداتی که به منظور شرکت در کنفرانسی در حوزه آموزش عالی به کشور چین سفر کرده است به اتفاق دکتر حجت (رایزن علمی کشورمان در چین) روز سه شنبه بيستم تير ماه از دانشگاه فناوری شیمی پکن بازدید كردند.

دو عضو هيات علمي دانشگاه از دانشگاه فناوری شیمی پکن بازدید كردند

دكتر شجاع الساداتی که به منظور شرکت در کنفرانسی در حوزه آموزش عالی به کشور چین سفر کرده است به اتفاق دکتر حجت (رایزن علمی کشورمان در چین) روز سه شنبه بيستم تير ماه از دانشگاه فناوری شیمی پکن بازدید كردند.
مقامات دانشگاه فناوری شیمی پکن در سال گذشته از دانشگاه تربیت مدرس بازدید نموده و در نشست مشترک با مقامات دانشگاه حضور داشتند که تفاهم نامه همکاری علمی مابین دو دانشگاه امضا گردید.
هدف از بازدید دکتر شجاع الساداتی از دانشگاه طرف چینی نيز بحث بر روی اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه منعقد شده است.
عضو هيات علمي دانشگاه از چند دانشکده و مرکز تحقیقات دانشگاه فناوری شیمی پکن بازدید كرده و گزارشی از اقدامات دانشگاه تربیت مدرس که می توان براساس تفاهم نامه منعقد شده به طور مشترک با طرف چینی انجام داد را ارائه نمود.
دو طرف به طور مشخص اعلام کردند که بهترین راه ارتباط، تفاهم استادان دو دانشگاه برای انجام پروژه های مشترک است؛ که در این پروژه ها دانشجویان دو طرف نیز همکاری خواهند نمود.
دكتر شجاع الساداتی به طور مشخص سه پروژه را جهت همکاری پیشنهاد دادند. پروژه های پیشنهادی شامل همکاری در زمینه لاستیک که در حوزه تخصص دکتر رزاقی است. دوم، پروژه سوخت های زیستی که در حوزه تخصص دکتر نصرتی و دکتر ضمیر است و سوم، پروژه های مرتبط با نانو بیوتکنولوژی که در حوزه تخصصی دکتر شجاع الساداتی است. در نهایت بازدید از آزمایشگاه های دانشگاه طرف چینی انجام شد.