دوشنبه 1 خرداد 1396 2246

اعطاي بورس دولت چين به دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه

با عنایت به مذاکرات صورت گرفته با بنیاد بورس دولت چین، با اعطای تعدادی بورس در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) برای سال تحصیلی 2018-2017 موافقت شده است.

اعطاي بورس دولت چين به دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه

با عنایت به مذاکرات صورت گرفته با بنیاد بورس دولت چین، با اعطای تعدادی بورس در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) برای سال تحصیلی 2018-2017 موافقت شده است.
بر همین اساس و بنا به سیاست های اعطایی بورس دولت¬ها، علاقمندان می¬توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.csc.edu.cn/laihua نسبت به کسب اطلاعات مراحل و نحوه ثبت نام و مشاهده لیست دانشگاه¬های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (grad.saorg.ir) اقدام نمایند.
شایان ذکر است، پس از ثبت¬نام در سامانه فوق الذکر، ضروری است متقاضیان فرم اطلاعات متقاضیان بورس (فرم به پیوست آمده است) را پس از تکمیل به دبیرخانه بورس دولت¬ ها در اداره کل بورس و اعزام دانشجویان به آدرس پست الکترونیکی (bdiri@saorg.ir) تا پایان وقت اداری مورخ 3 تیرماه 96 برابر با 24 ژون 2017 ارسال نمایند.
بدیهی است، پس از پایان مهلت مقرر به هیچ گونه درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
لازم به ذکر است، این ثبت نام به منزله ثبت نام اولیه می باشد و ارزیابی و تایید نهایی پذیرش
متعاقباً توسط اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان اعلام خواهد شد. همچنین، اطلاعیه در سایت اداره کل بورس به آدرس scholarship.saorg.ir درج شده است.