چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 1717

انجمن دانش آموختگان دانشگاه، دوره هاي آموزشي برگزار مي كند

انجمن دانش آموختگان دانشگاه دوره آمادگي آيلتس و زبان تافل در چهار مهارت (writing، speaking، listening، reading) را برگزار مي كند.

انجمن دانش آموختگان دانشگاه، دوره هاي آموزشي برگزار مي كند

انجمن دانش آموختگان دانشگاه دوره آمادگي آيلتس و زبان تافل در چهار مهارت (writing، speaking، listening، reading) را برگزار مي كند.
همچنين دوره آمادگي آزمون MSRT، روش تحقيق كمي و كيفي در علوم انساني و علوم تربيتي، مقاله نويسي isi، كارگاه آموزشي روش تحقيق دلفي، تحليل آماري مقدماتي و پيشرفته spss، دوره آمادگي مسابقات نانو،‌ مديريت كيفيت در آزمايشگاه ها بر اساس قوانين سيگمامتريك و جستجو در پايگاه هاي اطلاعات علمي از ديگر دوره هايي است كه انجمن دانش آموختگان دانشگاه برگزار مي كند. براي تمامي دوره ها به شركت كنندگان گواهي شركت اعطا مي شود و زمان برگزراي كلاس ها نيز روزهاي پنج شنبه و عصر شنبه تا چهارشنبه مي باشد.
علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با 82883077 تماس گرفته و يا به ساختمان آموزش طبقه سوم اتاق 318 دفتر انجمن مراجعه نمايند.