دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 5108

در آیين نكوداشت روز استاد از اعضای هیات علمی نمونه دانشگاه تجلیل شد

آيين نكوداشت روز استاد و تقدير از استادان نمونه دانشگاه، هجدهم ارديبهشت ماه در سالن استاد مطهري برگزار شد.

در آیين نكوداشت روز استاد از اعضای هیات علمی نمونه دانشگاه تجلیل شد

آيين نكوداشت روز استاد و تقدير از استادان نمونه دانشگاه، هجدهم ارديبهشت ماه در سالن استاد مطهري برگزار شد.
در اين مراسم دكتر احمدي رييس دانشگاه در سخناني ضمن تبريك اعياد نيمه شعبان و روز استاد اظهار داشت: توقع دانشگاه از شما اساتيد گرانقدر در قالب طرح تحول راهبردي دانشگاه تبيين شده است و آن اين است كه شما براي رسيدن به افق هاي بلندتر بين المللي دانشگاه و اخلاقي نمودن بيشتر فضاي دانشگاه و سازماندهي بهينه پژوهش و ارتقاي آموزش گام هايي استوار برداريد و مديريت دانشگاه را در اين زمينه تنها نگذاريد.
وي افزود: در زمينه توسعه ارتباطات بين المللي و راهنمايي و پشتيباني دانشجويان در زمينه هاي زندگي اجتماعي و علمي و صرف وقت براي ارتباط با دانشجو و نيز توسعه رشته هاي بين رشته اي اميد ما به شماست. پيشرفت دانش و فناوري در قرن جديد عمدتا با توسعه تحقيقات و آموزش هاي بين رشته اي مرتبط است و براي شكل گيري آن، نياز به تحول، سازماندهي، صرف وقت و دلسوزي است كه از سوي شما عزيزان صورت گيرد.

آیين نكوداشت روز استاد

در ادامه حجت الاسلام فلاح رفيع مسئول نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه در خصوص لزوم ايجاد روحيه و فرهنگ علمي در كشور سخناني را بيان داشت.
دكتر حسينعلي قبادي رييس پژوهشگاه علوم انساني نيز به بيان ويژگي هاي يك معلم موفق و نقش معلم در چرخه تمدن سازي پرداخت. سپس دكتر حسينخاني مسئول دفتر امور هيات علمي فرآيندهاي انتخاب اساتيد نمونه دانشگاه را تشريح نمود.
در پايان از اساتيد نمونه، تلاشگر، بازنشسته و مشمول پايه تشويقي تقدير شد. خانواده اساتيد درگذشته دانشگاه نيز توسط هیات رییسه دانشگاه تجليل شدند.
اساتيد درگذشته:
دكتر نبي الله ابراهيمي
دكتر محمد محجل
اساتيد بازنشسته:
دكتر غلامرضا پزشكي راد
دكتر محسن وفايي سفتي
استاد نمونه كشوري:
دكتر سعيد سمنانيان
استادان نمونه دانشگاه:
دكتر رضا قراخانلو
دكتر عبدالرضا ركن الدين افتخاري
دكتر عبدالعلي عليزاده
دكتر عبدالحسين دليمي اصل
دكتر مسعود سليماني
دكتر علي ايرانمنش
دكتر سيد جواد مولي
دكتر احمد خدادادي دربان
دكتر مهدي همائي
دكتر غلامحسين نجفي
دكتر محمد حسن قاسميان يزدي
دكتر سيد عباس شجاع الساداتي
دكتر بيتا آيتي
دكتر محمد رضا بمانيان
اساتيد تلاشگر:
دكتر محمد جعفر حبيب زاده
دكتر گيتي تركمان
دكتر محسن برزگر بفروئي
دكتر حسين اعتمادي
دكتر حميد رضا مرادي كلائي
دكتر علي اكبر بيگلو
دكتر محمد جواد مهدوي نژاد
اساتيد مشمول پايه تشويقي :
دكتر كاووس روحي برندق
دكتر حسن ذوالفقاري
دكتر زهرا احمدي پور
دكتر عباس منوچهري
دكتر ابراهيم راستاد
دكتر صديقه طوافيان
دكتر نجمه تهرانيان
دكتر زهرا بطحائي
دكتر علي رجب زاده قطرمي
دكتر محمد مهدي سپهري
دكتر ابوالفضل حسني
دكتر مجتبي رفيعيان

آیين نكوداشت روز استاد


آیين نكوداشت روز استاد


آیين نكوداشت روز استاد


آیين نكوداشت روز استاد