یکشنبه 1 اسفند 1395 3003

فراخوان پذیرش دانشجوی غیر ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد،دکتری و پسا دکتری

نخستین فراخوان دانشگاه تربیت مدرس برای پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد یکساله، دکتری و پسا دکتری اعلام شد.

نخستین فراخوان دانشگاه تربیت مدرس برای پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد یکساله، دکتری و پسا دکتری اعلام شد.
دانشگاه تربیت مدرس به منظور ارتقاء جایگاه بین المللی خود، گسترش نقش موثر و پایدار دانشگاه در روابط علمی و فناوری میان دولتی و اثرگذاری دانشگاه در فرهنگ و ارتباطات برون-مرزی، نخستین فراخوان پذیرش دانشجوی خارجی در مقطع کارشناسی ارشد یکساله، دکتری و پسا دکتری را اعلام کرد
بر این اساس دوره کارشناسی ارشد یکساله شامل 28 واحد ( 24 واحد درسی و 4 واحد پایان نامه) و مبلغ شهریه برای این دوره 4000 یورو می باشد. دوره ی زمانی برنامه ریزی شده برای کارشناسی ارشد یکساله دو تا سه ترم آموزشی است ،تمامی دوره ها به همراه بورس تحصیلی کامل و محدود برای دانشجویان ممتاز در رشته های متنوع مهندسی و علوم پایه ارائه می شود.
کلیه ی اطلاعات فراخوان مربوط به دوره های آتی بین المللی دانشگاه تربیت مدرس من جمله دوره های دکترا و پسادکترا مربوط به هر رشته در وب سایت بین المللی دانشگاه به آدرس http://int.modares.ac.ir در بازه های زمانی که در آینده اعلام می شود، قابل رویت و در دسترس است.