سه‌شنبه 19 بهمن 1395 2413

همکاریهای مشترک دانشگاه لوزان سوئیس با دانشگاه تربیت مدرس

در سی امین نشست شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه، که روز چهارشنبه 13 بهمن ماه با حضور دکتر احمدی و اعضای شورا برگزار شد، توسعه تعاملات با دانشگاه فدرال لوزان پیگیری و میزان شهریه دوره یکساله کارشناسی ارشد برای دانشجویان خارجی تعیین گردید.

همکاریهای مشترک دانشگاه لوزان سوئیس با دانشگاه تربیت مدرس

در سی امین نشست شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه، که روز چهارشنبه 13 بهمن ماه با حضور دکتر احمدی و اعضای شورا برگزار شد، توسعه تعاملات با دانشگاه فدرال لوزان پیگیری و میزان شهریه دوره یکساله کارشناسی ارشد برای دانشجویان خارجی تعیین گردید.
در ابتدای این جلسه دکتر شرافت مشاور رئیس در امور بین¬الملل در خصوص پیگیری توسعه تعاملات با دانشگاه فدرال لوزان (EPFL) در زمینه های Blue Brain و Digital Humanities توسط دانشکده های علوم پزشکی و علوم انسانی دانشگاه گفت: طرف سوئیسی موافقت جدی خود در راستای انجام فعالیت های مشترک در زمینه پروژه Blue Brain اعلام کرده است. همچنین طرفین توافق کردند کارگاهی برای آشنایی با حوزه علوم انسانی دیجیتال با حضور اساتید EPFL اوایل سال آتی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شود. طرف سوئیسی با توجه به وجود گرایش مطالعه ایران در دانشگاه لوزان، پیشنهاد داد دانشجویان آن دانشگاه برای گذراندن دوره در دانشگاه تربیت مدرس حضور یابند. همچنین پیشنهاد انجام پروژه Mobility Tehran از سوی دکتر رینگربرگ مطرح گردید.
در ادامه سی امین نشست شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه، دکتر خاجی رییس دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه درخواست دانشکده مهندسی مکانیک برای انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه کاونتری انگلستان را مطرح کرد و مقرر شد در این خصوص از وزارت متبوع استعلام شود. همچنین موضوع انعقاد قرارداد با یکی از شرکت های فعال در جذب دانشجوی خارجی به منظور واگذاری فعالیت جذب دانشجویان خارجی دانشگاه مطرح گردید. دکتر احمدی در این راستا بررسی حسن شهرت و سوابق کاری شرکت، استعلام از وزارت متبوع در خصوص اعتبار شرکت، مشخص شدن حق الزحمه، رویه عملکرد و شیوه کار را جهت همکاری لازم و ضروری دانست.
در این نشست بر بحث افتتاح حساب ارزی دانشگاه جهت تسهیل مبادلات ارزی به عنوان یکی از زیرساخت های با اهمیت در انجام فعالیت های علمی بین المللی تأکید شد و مقرر گردید موضوع افتتاح حساب ارزی دانشگاه در دستور کار هیأت امنا قرار گیرد.
در بخش دیگری از نشست شورای همکاری های علمی بین المللی، با توجه به مصوبه هیأت امنا در خصوص میزان شهریه دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویان خارجی، مبلغ 4 هزار یورو به عنوان شهریه دوره یکساله برای رشته های فنی و مهندسی و عملی و مبلغ 3 هزار و 700 یورو برای رشته های حوزه نظری تعیین و مورد موافقت اعضای شورا قرار گرفت.
در ادامه جلسه مقرر شد رییس دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه روال حمایت از پروژه های بین المللی( تأمین هزینه مالی) و روال نحوه تخصیص گرنت اعضای هیأت علمی برای انجام فعالیت های بین المللی را تهیه کند. همچنین مقرر گردید آئین نامه عضویت هیأت علمی وابسته بین المللی در دانشگاه تربیت مدرس و روال نحوه برگزاری نشست های بین المللی در دانشگاه اصلاح شود.