سه‌شنبه 30 آذر 1395 2951

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395 اعلام شد

تقويم دانشگاهي و تقویم اعلام و ثبت نمرات نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395 مصوب جلسه شماره 919 ، هفتم ارديبهشت ماه 95 شوراي آموزشي دانشگاه جهت اجرا ابلاغ شد.

تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395 اعلام شد

تقويم دانشگاهي و تقویم اعلام و ثبت نمرات نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395 مصوب جلسه شماره 919 ، هفتم ارديبهشت ماه 95 شوراي آموزشي دانشگاه جهت اجرا ابلاغ شد.
بر اساس اين تقويم، انتخاب واحد دانشجویان دکتری 11 الي 15 دی ماه و دانشجویان کارشناسی ارشد 13 الي 15 دی ماه ، شروع كلاس ها شانزدهم بهمن ماه، حذف و تعويض دروس اول و دوم اسفند ماه، پايان كلاس ها 17 خرداد ماه، امتحانات دروس مدرسي20 تا 25 خرداد ماه و امتحانات دروس تخصصي نيز 27 خرداد ماه تا 7تیرماه مي باشد.
همچنين ثبت اولیه نمرات در سامانه گلستان از سوي استاد درس 2 خردادماه تا 17 تیرماه، مهلت اعتراض دانشجویان 18 تا 24 تیرماه، ثبت نهایی نمرات و قفل توسط استاد درس 25 تا 31 تیرماه و ارزشیابی دروس نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 نيز چهارم تا پانزدهم دی ماه مي باشد.
كليه دانشجويان تا زمانيكه از پايان نامه/رساله خود دفاع نكرده (شيوه آموزشي – پژوهشي) و يا دروس آنان به اتمام نرسيده است (شيوه آموزشي) طبق برنامه زمانبندي فوق موظف به انجام كامل مراحل انتخاب واحد الكترونيكي مي باشند بديهي است در صورت عدم انتخاب واحد در تاريخ اعلام شده مطابق ضوابط آموزشي با آنها رفتار خواهد شد.
با توجه به این که تایید انتخاب واحد دانشجو به صورت سیستمی انجام می شود و امکان تغییر دروس در خارج از بازه زمانی حذف و تعویض وجود ندارد ، عواقب اخذ/حذف اشتباه درس به عهده دانشجو خواهد بود. در صورت لزوم قبل از انتخاب واحد ، دانشجو بایستی با مدیر گروه آموزشی مربوط هماهنگی لازم را به عمل آورد.
حداقل و حداکثر تعداد واحد انتخابی(بدون دروس جبرانی و مدرسی) در مقطع کارشناسی ارشد 8 و 14 واحد و در مقطع دکتری 6 و 10 واحد می باشد. کلاس هایی كه از نظر تعداد دانشجو به حد نصاب نرسد، تشکیل نخواهد شد. در تقویم دانشگاهی حذف تکدرس پیش بینی نشده است لذا پس از پایان مهلت حذف و تعویض امکان حذف درس وجود ندارد.کلیه دانشجویان موظفند درهرنیمسال تحصیلی در مهلت تعیین شده درتقویم آموزشی انتخاب واحد نمایند در غیر این صورت بر اساس شیوه نامه مصوب دانشگاه مشمول پرداخت مبالغي جريمه خواهند بود.
همچنين انتخاب واحد دانشجویان در فاصله زمانی بعد از حذف و تعویض امکانپذیر نبوده و در آن نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی منظور خواهد شد .
لازم به ذكر است كه دانشجویانی که در زمان مقرر در این تقویم ، ارزشیابی آموزشی دروس اخذ شده خود را انجام نداده باشند مجاز به شرکت درامتحانات پایان ترم نخواهند بود.