یکشنبه 9 آبان 1395 3187

برگزرای دوره های آموزش کارآفرینی در دانشگاه

مرکز کارآفرینی دانشگاه با همکاری شبکه کارآفرینی کشور (پیک کارآفرین) دوره های آموزش کارآفرینی برگزار می کند.

برگزرای دوره های آموزش کارآفرینی در دانشگاه

مرکز کارآفرینی دانشگاه با همکاری شبکه کارآفرینی کشور (پیک کارآفرین) دوره های آموزش کارآفرینی برگزار می کند.
این دوره ها با هدف آشنایی اولیه دانشجویان و اساتید دانشگاه با مهارت های عمومی کارآفرینی طرح ریزی شده است. برگزاری دوره های تخصصی، دوره های مهارت های شغلی و دوره های هدفمند آموزش کارآفرینی نیز از جمله دیگر برنامه های آموزشی مرکز کارآفرینی دانشگاه و شبکه کارآفرینی کشور می باشد.
شایان ذکر است به کسانی که به طور کامل در هر دوره (عنوان) شرکت نمایند، گواهینامه اعطاء خواهد شد.
علاقمندان می توانند برای ثبت نام به مرکز کارآفرینی دانشگاه واقع در طبقه همکف دانشکده علوم انسانی مراجعه کنند.

عنوان دوره مدرس تاریخ برگزاری ساعت برگزاری
اصول و مبانی کارآفرینی- جلسه 1 دکتر فرجادیان شنبه 8/15 14-18
اصول و مبانی کارآفرینی- جلسه 2 دکتر فرجادیان شنبه 8/22 14-18
تفکر خلاق و تکنیک های خلاقیت- جلسه 1 دکتر طالاری یک شنبه 8/16 14-18
تفکر خلاق و تکنیک های خلاقیت- جلسه 2 دکتر طالاری یک شنبه 8/23 14-18
اصول بازاریابی- جلسه 1 دکتر حسومیان سه شنبه 8/18 14-18
اصول بازاریابی- جلسه 2 دکتر حسومیان سه شنبه 8/25 14-18
روش های تأمین مالی و قوانین بانکی – جلسه 1 دکتر احمدی شنبه 9/13 14-18
روش های تأمین مالی و قوانین بانکی –جلسه 2 دکتر احمدی شنبه 9/20 14-18
مدیریت و برنامه ریزی کسب و کارهای کوچک دکتر کردنائیج دوشنبه 9/15 13-19
قوانین ثبت شرکت ها و مالیات – جلسه 1 دکتر گودرزی سه شنبه 9/16 14-18
قوانین ثبت شرکت ها و مالیات – جلسه 2 دکتر گودرزی سه شنبه 9/23 14-18