شنبه 8 آبان 1395 1983

كارگاه آموزشي صلح درون برگزار شد

كارگاه آموزشي صلح درون با همكاري موسسه بين المللي ابتكار صلح جهاني و به همت انجمن علمي دانشجويي روابط بين الملل دانشگاه، پنجم آبان ماه در سالن علامه جعفري دانشكده علوم انساني برگزار شد.

كارگاه آموزشي صلح درون برگزار شد

كارگاه آموزشي صلح درون با همكاري موسسه بين المللي ابتكار صلح جهاني و به همت انجمن علمي دانشجويي روابط بين الملل دانشگاه، پنجم آبان ماه در سالن علامه جعفري دانشكده علوم انساني برگزار شد.
يانا يانچه وا از كشور بلغارستان و مدرس اين كارگاه در سخناني اظهار داشت: صلح از درون هر فرد اغاز مي شود و وقتي ما صلح را در درون خود نداشته باشيم، نمي توانيم آن را از بيرون طلب كنيم.
وي افزود: بسياري از درگيري ها به دليل آن است كه ما معتقديم كه چه چيزهايي درست و چه چيزهايي غلط است و اين در حالي است كه بسياري از اوقات خودمان نيز به درست يا غلط بودن چيزي اطمينان نداريم و فقط در برابر ديگران جبهه مي گيريم و در اين مواقع قضاوت شروع مي شود.
وي خاطر نشان كرد: در منشور يونسكو گفته شده است جايي كه كشمكش از آن آغاز مي شود همان اذهان است و صلح نيز از درون اذهان شروع مي شود و اولين لايه از كشمكش و منازعات، رفتار و احساسات است. ما بايد در مناقشه ها اول به افكار، باورها و احساسات خود برگرديم و آنها را حل كنيم و به اين مرحله، كنترل كردن ذهن گفته مي شود.
مدرس موسسه ابتكار صلح جهاني گفت: ما 4 لايه در ذهن خود داريم كه در لايه اول اطلاعات را دريافت مي كنيم سپس اطلاعات در ذهن ما ذخيره و به خاطره تبديل مي شود و بعد به درك ما تبديل خواهد شد و آن موقع تصميم مي گيريم چه چيزي خوب و چه چيزي بد است. پس براي آنكه درك و رفتار درست داشته باشيد بايد اين توانايي ذهني را به دست آوريد كه رفتار و افكار خود را كنترل كنيد.
وي ادامه داد: براي كنترل افكارمان ابتدا بايد آگاهي كامل از آن داشته باشيم. خشم سبب مي شود نتوانيم كنترل افكار و خواسته هاي خود را در دست بگيريم.
وي تصريح كرد: ذهن ما خلبان كل سيستم بدن ماست و ذهن، بدن را كنترل مي كند. هرچه ذهن شفاف تر باشد و آب ذهن ما توسط افكار گل آلود نشده باشد، مي توانيم ميان درست و غلط تفاوت قائل شويم.
مدرس كارگاه صلح درون در پايان اظهار داشت: ذهن ما عادت دارد به بيرون بنگرد و هميشه به دنبال خوشبختي بيرون از ذهن خودمان مي گرديم، اما خوشحالي واقعي خوشحالي است كه در سطوح ذهني خود پيدا مي كنيم و وضعيت دروني است كه بايد به آن برسيم.