شنبه 13 شهریور 1395 1952

ابلاغ شیوه نامه سقف تعداد دانشجویان هر کلاس و شرایط ارائه دروس تکراری

شیوه نامه سقف تعداد دانشجویان هر کلاس و شرایط ارائه دروس تکراری (تشکیل کلاس درس مستقل دوم ) مصوب هیأت رئیسه دانشگاه جهت اجرا ابلاغ شد.

ابلاغ شیوه نامه سقف تعداد دانشجویان هر کلاس و شرایط ارائه دروس تکراری

شیوه نامه سقف تعداد دانشجویان هر کلاس و شرایط ارائه دروس تکراری (تشکیل کلاس درس مستقل دوم ) مصوب هیأت رئیسه دانشگاه جهت اجرا ابلاغ شد.
شیوه نامه سقف تعداد دانشجویان هر کلاس و شرایط ارائه دروس تکراری ( تشکیل کلاس درس مستقل دوم ) در راستای نظام بخشی به کلاس درس دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه) مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از نظر سقف تعداد دانشجویان هر کلاس و چگونگی تشکیل کلاس درس تکراری تنظیم گردیده است.
گفتنی است این شیوه نامه در 7 ماده و یک تبصره در جلسه هیأت رئیسه مورخ شانزدهم اسفندماه سال 94 تصویب گردید و از اول مهرماه سال 95 قابل اجرا می باشد.