شنبه 6 شهریور 1395 1854

كارگاه آموزشي "مطالعات امكان سنجي پروژه هاي معدني" در دانشگاه در حال برگزاري است

كارگاه آموزشي" مطالعات امكان سنجي پروژه هاي معدني "براي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي كشور افغانستان از ششم تا يازدهم شهريور ماه در دانشگاه برگزار مي شود.

كارگاه آموزشي

كارگاه آموزشي" مطالعات امكان سنجي پروژه هاي معدني "براي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي كشور افغانستان از ششم تا يازدهم شهريور ماه در دانشگاه برگزار مي شود.
در راستاي اجرايي شدن تفاهم نامه همكاري سه جانبه ايران،‌ آلمان و افغانستان و به منظور توانمندسازي دانشگاههاي افغانستان در حوزه آموزش مهندسي معدن (با حمايت مالي موسسه GIZ آلمان)، اولين كارگاه آموزشي تحت عنوان "مطالعات امكان سنجي پروژه هاي معدني" از سوي دكتر احمدرضا صيادي عضو هيات علمي گروه مهندسي معدن دانشگاه براي 27 نفر از اعضاي هيات علمي در حوزه مهندسي معدن در دانشگاههاي پلي تكنيك كابل،‌كابل و بلخ از ششم الي يازدهم شهريور ماه در دانشكده فني و مهندسي برگزار مي شود.

كارگاه آموزشي

گفتني است مراسم افتتاحيه اين كارگاه آموزشي ظهر امروز در سالن دانشكده فني و مهندسي برگزار شد.