شنبه 6 شهریور 1395 2248

تقویم نیمسال نخست سال تحصیلی 96-1395 دانشگاه اعلام شد

کلاس های درسی نیمسال نخست سال تحصیلی 96-1395 دانشگاه در هر دو مقطع تحصیلی ارشد و دکتری از 27 شهریور ماه آغاز می‌شود.

تقویم نیمسال نخست سال تحصیلی 96-1395 دانشگاه اعلام شد

کلاس های درسی نیمسال نخست سال تحصیلی 96-1395 دانشگاه در هر دو مقطع تحصیلی ارشد و دکتری از 27 شهریور ماه آغاز می‌شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ انتخاب واحد مقطع دکتری از تاریخ ششم تا دهم شهریور و انتخاب واحد مقطع کارشناسی ارشد روزهای هشتم تا دهم شهریور ماه انجام می شود.
امتحانات دروس مختص دانشگاه از تاریخ 18 تا 23 دی ماه و امتحانات سایر دروس از 25 دی ماه آغاز و تا 7 بهمن ادامه دارد.
گفتنی است؛ امتحانات دانشجویان دوره مجازی هم مانند دانشجویان عادی برگزار می‌شود. در تقویم دانشگاه حذف اضطراری تعریف نشده است