یکشنبه 24 مرداد 1395 2586

ایجاد رشته توسعه روستایی در دانشگاه

رشته توسعه روستایی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه راه اندازی می شود.

ایجاد رشته توسعه روستایی در دانشگاه

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه بیست و ششم تیرماه سال جاری موافقت قطعی خود را با ایجاد رشته توسعه روستایی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد.
گفتنی است پذیرش دانشجو در دوره مذکور منوط به تأمین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارات مالی می باشد.