چهارشنبه 30 تیر 1395 2107

درخشش چهار دانشجوي دانشگاه در جشنواره دانشجويان نمونه كشوري

چهار نفر از دانشجويان دانشگاه در ميان برگزيدگان بيست و چهارمين دوره جشنواره دانشجوي نمونه قرار گرفتند.

درخشش چهار دانشجوي دانشگاه در جشنواره دانشجويان نمونه كشوري

چهار نفر از دانشجويان دانشگاه در ميان برگزيدگان بيست و چهارمين دوره جشنواره دانشجوي نمونه قرار گرفتند.
مهديه محمد تقي زاده؛ دانشجوي مقطع دكتري رشته مطالعات زنان، حميد مطهري؛ دانشجوي مقطع دكتري رشته فيزيك،‌ علي پورجعفر دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته طراحي شهري و زهرا كاشاني خطيب؛ دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته خون شناسي و بانك خون موفق به كسب عنوان دانشجوي نمونه در بيست و چهارمين دوره جشنواره دانشجويان نمونه كشور شدند.
شايان ذكر است، مراسم اختتاميه جشنواره و تقدير از دانشجويان نمونه بعد از ظهر روز چهارشنبه سي ام تير ماه با حضور معاون اول رئيس جمهور، وزير علوم تحقيقات و فناوري و وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي در تالار شهيد بهشتي نهاد رياست جمهوري برگزار مي شود