یکشنبه 20 تیر 1395 2533

بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروههای آموزشی برگزار مي شود

بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروههای آموزشی با محوريت "مزیت های رقابتی دانشگاه تربیت مدرس در عرصه های ملی و فراملی" برگزار مي شود.

بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروههای آموزشی  برگزار مي شود

بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروههای آموزشی با محوريت "مزیت های رقابتی دانشگاه تربیت مدرس در عرصه های ملی و فراملی" برگزار مي شود.
این گردهمایی روز سه شنبه بيست و دوم تيرماه از ساعت 8:30 تا 13 با حضور مسئولان دانشگاه در سالن اجتماعات شهید مطهری برگزار مي شود.