شنبه 19 تیر 1395 2237

برگزاری مرحله نهایی بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در دانشگاه

مرحله نهایی بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سی ام و سی و یکم تیرماه جاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

برگزاری مرحله نهایی بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در دانشگاه

مرحله نهایی بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور سی ام و سی و یکم تیرماه جاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.
مرحله نهایی بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در رشته های الهیات و معارف اسلامی، آمار، حقوق، ریاضی، زبان و ادبیات فارسی، زیست شناسی، شیمی، علوم اقتصادی، علوم تربیتی، علوم جغرافیایی، علوم زمین، فیزیک، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی کشاورزی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد و متالوژی با همکاری سازمان سنجش روزهای چهارشنبه 30 و پنج شنبه 31 تیرماه جاری در دانشگاه برگزار می گردد.