چهارشنبه 2 تیر 1395 2023

برگزاری معارفه دوره آموزشی تکدرس آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

جلسه معارفه دروس تکدرس آموزش بهداشت وارتقاء سلامت به شیوه یادگیری الکترونیکی، بيست و نهم ارديبهشت ماه با حضور 300 نفر از کارشناسان حوزه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت کشور در سالن شهید مطهری برگزار شد.

برگزاری معارفه دوره آموزشی تکدرس آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

جلسه معارفه دروس تکدرس آموزش بهداشت وارتقاء سلامت به شیوه یادگیری الکترونیکی، بيست و نهم ارديبهشت ماه با حضور 300 نفر از کارشناسان حوزه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت کشور در سالن شهید مطهری برگزار شد.
در این مراسم مدیر کل آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و تمامی اعضاي هيات علمي گروه آموزش بهداشت دانشگاه حضور داشتند.
در ابتدای مراسم دکتر صنیعی مدیر دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه درخصوص نحوه ارایه دروس تکدرس به شیوه الکترونیکی سخناني را ايراد كرد.
مدیر دفتر آموزشهای آزاد ضمن تشریح نحوه ارایه این دروس به شیوه تکدرس درخصوص ماهیت دوره تکدرس و این موضوع که این دوره خارج از دوره های رسمی دانشگاهی است و در پایان دوره به شرکت کنندگان در دوره گواهی گذراندن دروس مربوط ارایه خواهد شد مطالبی را مطرح نمود.
در ادامه دکتر حیدرنیا مدیر گروه آموزش بهداشت و رئیس مرکز تحقیقات چابهار به معرفی اساتید گروه پرداخت و پس از آن کارشناسان دفتر آموزشهای آزاد به معرفی سامانه های مرتبط با دوره های یادگیری الکترونیکی پرداختند.
گفتنی است، دوره یاد شده با همت و تلاش دکتر حیدرنیا، رئیس مرکز تحقیقات چابهار و مدیر گروه آموزش بهداشت و حمایت معاون آموزشی دانشگاه و مدیر دفتر آموزشهای آزاد با هدف ارتقای سطح دانش کارشناسان حوزه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت سراسر کشور طراحی شده است.