دوشنبه 17 خرداد 1395 1809

برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

نشست شوراي دانشگاه با حضور رييس، معاونان، روساي دانشكده ها و سایر اعضاء دهم خردادماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد.

برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

نشست شوراي دانشگاه با حضور رييس، معاونان، روساي دانشكده ها و سایر اعضاء دهم خردادماه در سالن شوراي دانشگاه برگزار شد.
در بخشی از این نشست دكتر مينايي مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری، برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید را مورد بررسي قرار داد.
دكتر مينايي لزوم بازنگری در برنامه های درسی رشته هایی که از تاریخ تصویب آنها بیش از ده سال می گذرد، لزوم ارتقای کیفی برنامه درسی و انطباق آن با نیاز¬های جامعه، بکارگیری منابع جدید درسی و موضوعات جدید علمی و تغییرات در برخی دروس برنامه درسی رشته به منظور کارایی بیشتر آن را از جمله دلايل توجيهي اين بازنگري عنوان كرد.
وي افزود: برنامه درسی بازنگری شده رشته شامل: 6 واحد درس جبرانی (بدون احتساب)، 11 واحد درس الزامی (با احتساب سمینار)، 15 واحد درس اختیاری و 6 واحد پایان نامه می باشد.
وي در ادامه به ارائه توضيحاتي در خصوص كميته بازنگري برنامه درسی،سابقه ارائه رشته در دانشگاه تربيت مدرس، سابقه رشته در ساير دانشگاه¬ها، رشته های دایر در گروه و طرح موضوع در کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی و شوراي آموزشي دانشگاه پرداخت.
در ادامه اعضاي شورا به بحث و بررسي در خصوص برنامه درسي بازنگري شده پرداختند و پس از ارائه توضيحات از سوي دكتر مينايي، برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – ساخت و تولید با اكثريت آرا به تصويب رسيد.