دوشنبه 17 خرداد 1395 4122

جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه حضرت معصومه (س)

دانشگاه حضرت معصومه (س) به صورت اعطای بورسیه، جذب از طریق سامانه جذب و نیز انتقال اساتید، اعضای هیأت علمی جذب می کند.

جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه حضرت معصومه (س)

دانشگاه حضرت معصومه (س) به صورت اعطای بورسیه، جذب از طریق سامانه جذب و نیز انتقال اساتید، اعضای هیأت علمی جذب می کند.
دانشگاه حضرت معصومه (س) با هدف توسعه خود و به منظور تکمیل کادر هیأت علمی در 10 گروه شامل: علوم پایه، فنی و مهندسی، زبان های خارجه، هنر، مدیریت، علوم اجتماعی، اقتصاد، علوم ورزشی، مشاوره و روان شناسی و گروه حقوق به صورت اعطای بورسیه، جذب از طریق سامانه جذب و نیز انتقال اساتید، اعضای هیأت علمی جذب می کند.
گروه علوم پایه شامل شیمی، فیزیک، زیست و ریاضی، گروه فنی و مهندسی شامل مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات، معماری، مهندسی علوم و صنایع غذایی و مهندسی پزشکی، گروه زبان های خارجه شامل ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان و آموزش زبان، گروه هنر شامل هنر اسلامی و صناعی و تجسمی (فرش- طراحی لباس و پارچه- صنایع دستی- هنرهای رایانه های)، گروه مدیریت شامل مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی (بازاریابی بین المللی) و مدیریت استراتژیک، گروه علوم اجتماعی شامل مددکاری اجتماعی، مطالعات زنان و خانواده و کودکیاری و گروه اقتصاد شامل اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی می باشد. گروه علوم ورزشی فقط خواهران، و گروه های مشاوره و روان شناسی و حقوق کلیه رشته ها را شامل می شود.
علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دانشگاه به نشانی www.hmu.ac.ir مراجعه نمایند.