چهارشنبه 12 خرداد 1395 1972

بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی

بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه بیست و دوم تیرماه برگزار می شود.

بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی

بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه بیست و دوم تیرماه برگزار می شود.
بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروه های آموزشی با هدف تبادل نظر و ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی روز سه شنبه بیست و دوم تیرماه در سالن اجتماعات شهید مطهری دانشگاه برگزار می شود.