سه‌شنبه 11 خرداد 1395 2049

اولين گردهمايي دانش آموختگان پرديس دانشگاهي برگزار مي شود

اولين گردهمايي دانش آموختگان پرديس دانشگاهي چهارشنبه دوازدهم خرداد ماه در سالن اجتماعات استاد مطهري دانشگاه برگزار مي شود.

اولين گردهمايي دانش آموختگان پرديس دانشگاهي برگزار مي شود

اولين گردهمايي دانش آموختگان پرديس دانشگاهي چهارشنبه دوازدهم خرداد ماه در سالن اجتماعات استاد مطهري دانشگاه برگزار مي شود.
در اين مراسم كه رييس و معاونان دانشگاه ، رييس پرديس دانشگاهي و جمعي از اعضاي هيات علمي نيز حضور خواهند داشت از رتبه هاي برتر پرديس دانشگاهي تقدير به عمل خواهد آمد.