شنبه 8 خرداد 1395 1984

برگزاری کارگاه آموزشی افزایش ظرفیت و تجاری‌سازی فناوری در دانشگاه

کارگاه آموزشی افزایش ظرفیت و سرعت بررسی، جذب، انطباق و تجاری سازی فناوری با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، هشتم و نهم خردادماه جاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

برگزاری کارگاه آموزشی افزایش ظرفیت و تجاری‌سازی فناوری در دانشگاه

کارگاه آموزشی افزایش ظرفیت و سرعت بررسی، جذب، انطباق و تجاری سازی فناوری با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، هشتم و نهم خردادماه جاری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.
کارگاه آموزشی افزایش ظرفیت و سرعت تکنولوژی، جذب، انطباق و تجاری سازی با هدف افزایش ظرفیت و توانمند سازی مراجع علمی، پژوهشی و تحقــیقاتی کشور جهت بهره برداری و تجاری سازی فناوری‌ها و نوآوری‌ها (اختراعات) با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و سازمــان جهانی مالکیت فکری (wipo) 8 و 9 خرداد ماه جاری برگزار می شود.
ماموریت و نقش دانشگاه در نوآوری و توسعه اقتصادی، مدیریت مالکیت فکری دانشگاهی (IP) و انتقال فناوری، مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای توسعه، انتقال و پیاده سازی فناوری دانشگاهی برخی محورهای این کارگاه آموزشی هستند.
گفتنی است، سازمان جهانی مالکیت معنوی World Intellectual Property Organization یکی از ۱۶ آژانس تخصصی سازمان ملل است. وایپو با امضای توافقنامه‌ای در استکهلم در سال ۱۹۶۷ «برای تشویق آثار خلاقانه در راستای حمایت از مالکیت معنوی در جهان» تأسیس شد.