دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 2931

المپیاد علمی دانشجویی غیرمتمرکز دانشگاههای قطب ١ کشور در دانشگاه برگزار شد

بیست ویکمین المپیاد علمی دانشجویی غیر متمرکز دانشگاههای قطب 1 کشور در سال 1395 در روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه در دانشگاه برگزار شد.

المپیاد علمی دانشجویی غیرمتمرکز دانشگاههای قطب ١ کشور در دانشگاه برگزار شد

بیست ویکمین المپیاد علمی دانشجویی غیر متمرکز دانشگاههای قطب 1 کشور در سال 1395 در روزهای 23 و 24 اردیبهشت ماه در دانشگاه برگزار شد.
بیستمین المپیاد علمی دانشجویی غیر متمرکز دانشگاههای قطب 1 کشور(دانشگاههای استان تهران و استان البرز) با همکاری مشترک سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه تربیت مدرس در 19 مجموعه رشته و با حضور 444 داوطلب طی روزهای پنج شنبه بیست و سوم و جمعه بیست و چهارم اردیبهشت ماه در دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد. 219 نفر از داوطلبان شركت كننده در المپياد ، مرد و 225 نفر زن هستند.

المپیاد علمی دانشجویی

شرکت کنندگان المپیاد علمی دانشجویی غیر متمرکز در رشته های زبان و ادبیات فارسی، مجموعه فیزیک، مجموعه شیمی، مجموعه ریاضی، مجموعه آمار، مجموعه زیست شناسی، مجموعه حقوق، مجموعه الهیات و معارف اسلامی، مجموعه علوم تربیتی، مجموعه علوم اقتصادی، مجموعه علوم زمین، علوم جغرافیایی، مجموعه مهندسی مواد و متالوژی، مجموعه مهندسی برق، مهندسی شیمی، مجموعه مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مجموعه مهندسی مکانیک، و مجموعه مهندسی کشاورزی با یکدیگر به رقابت پرداخته و در صورت موفقیت و اعلام اسامی آنان از طریق سایت مرکز المپیاد ، به مرحله نهایی برای رقابت با منتخبین آزمون متمرکز المپیاد علمی دانشجویی راه می یابند