سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1395 2688

تقويم آموزشی سال تحصيلي 96-1395 اعلام شد

تقويم آموزشی نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 96-1395 مصوب جلسه هفتم ارديبهشت ماه شوراي آموزشي دانشگاه برای اجرا ابلاغ شد.

تقويم آموزشی سال تحصيلي 96-1395 اعلام شد

تقويم آموزشی نيمسال اول و دوم سال تحصيلي 96-1395 مصوب جلسه هفتم ارديبهشت ماه شوراي آموزشي دانشگاه برای اجرا ابلاغ شد.
بر اساس اين تقويم، انتخاب واحد دكتري در نيمسال اول 6 الي 10 شهريور ماه و در نيمسال دوم 11 الي 15 دي ماه و انتخاب واحد كارشناسي ارشد در نيمسال اول 8 الي 10 شهريور ماه و در نيمسال دوم 13 الي 15 دي ماه مي باشد. شروع كلاسها در نيمسال اول 27 شهريور ماه و در نيمسال دوم 16 بهمن ماه، حذف و تعويض دروس در نيمسال اول يازدهم و دوازدهم مهرماه و در نيمسال دوم اول و دوم اسفندماه، پايان كلاسها در نيمسال اول شانزدهم دي ماه و در نيمسال دوم 17 خرداد ماه، امتحانات دروس مدرسي در نيمسال اول 18 الي 23 دي ماه و در نيمسال دوم 20 الي 25 خرداد ماه، امتحانات دروس تخصصي در نيمسال اول 25 دي ماه تا هفتم بهمن ماه و در نيمسال دوم 27 خرداد ماه تا 7 تير مي باشد.
همچنين ثبت اوليه نمرات در سامانه گلستان از سوي استاد درس در نيمسال اول 18 دي ماه تا 16 بهمن ماه و در نيمسال دوم 20 خرداد تا 17 تير ماه، مهلت اعتراض دانشجويان در نيمسال اول 17 تا 21 بهمن ماه و در نيمسال دوم 18 تا 24 تيرماه و ثبت نهايي نمرات و قفل از سوي استاد درس در نيمسال اول 22 تا 28 بهمن ماه و در نيمسال دوم 25 تا 31 تيرماه خواهد بود.
شايان ذكر است ارزيابي دروس نيمسال دوم سال تحصيلي 94-1395 ،‌ سوم تا دوازدهم خرداد ماه و ارزشيابي دروس نيمسال اول سال تحصيلي 94-1395 ، چهارم تا پانزدهم دي ماه مي باشد. ثبت نام دانشجويان جديد الورود نيز نيمه دوم شهريور ماه به مدت سه روز خواهد بود.