یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 2168

برگزاري مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دوره‌های دکتری

مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دوره‌های دکتری سال 95 روزهاي جمعه و شنبه ، هفدهم و هجدهم ارديبهشت ماه برگزار شد.

برگزاري مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دوره‌های دکتری

مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دوره‌های دکتری سال 95 روزهاي جمعه و شنبه ، هفدهم و هجدهم ارديبهشت ماه برگزار شد.
اين آزمون در رشته گرایشهای دارای آزمون کتبی اختصاصی شامل دانشکده های حقوق، کشاورزی، مدیریت و اقتصاد و هنر و معماری برگزار شد. دکتر جلالی معاون آموزشی دانشگاه همراه با مدیران حوزه متبوع ضمن بازدید از حوزه امتحانی، در جریان برگزاری آزمون قرار گرفتند.
با توجه به آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری ( Ph.D)، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرایند دو مرحله ای خواهد بود که اجرای این مرحله مطابق با آیین نامه ابلاغی و مصوبات شورای این دانشگاه صورت خواهد گرفت. مرحله اول مربوط به سنجش علمی بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گیرد و مرحله دوم آن شامل بررسی سوابق علمی داوطلبان است که توسط دانشگاههای پذیرنده دانشجو صورت می گیرد.
در کلیه رشته گرایشهای دانشکده های مدیریت و اقتصاد، حقوق،کشاورزی و هنر ارزیابی تخصصی به صورت ترکیبی از آزمون کتبی اختصاصی ( از چند ماده دروس دوره کارشناسی ارشد) و آزمون شفاهی انجام و پذیرش نهایی طبق آيين نامه انجام می شود.
ارزیابی تخصصی در کلیه رشته گرایش های دانشکده های علوم انسانی، علوم پایه، علوم ریاضی، علوم زیستی، فنی و مهندسی، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی مکانیک و منابع طبیعی و علوم دریایي صرفا از طریق آزمون شفاهی و بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و مصاحبه علمی انجام و پذیرش نهایی طبق آيين نامه انجام می شود.

برگزاري مرحله دوم ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دوره‌های دکتری

پس از برگزاری آزمون کتبی، کارنامه داوطلبان استخراج و به آنان اعلام می شود و صرفا داوطلبانی که طبق ارزیابی دانشگاه مجموع امتیاز مورد نظر دانشگاه را از آزمون کتبی و امتیاز حاصل از بررسی مدارک و سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی را کسب کرده باشند، برای شرکت در مصاحبه علمی حضوری دعوت خواهند شد.
پس از برگزاری مصاحبه علمی از این داوطلبان، افرادی که طبق ارزیابی دانشگاه بالاترین امتیاز را از مجموع آزمون کتبی اختصاصی، مدارک و سوابق تحصیلی آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی حضوری کسب کرده باشند، پذیرش خواهند شد.